Personalised Learning

administrator

 

W dniach 14-15 czerwca 2018r. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu było gospodarzem międzynarodowego spotkania projektowego w ramach projektu Erasmus+ ‘Personalised Learning’ , dotyczącego zagadnień związanych z nauczaniem zindywidualizowanym. Reprezentanci instytucji partnerskich, Miasta s-Hertogenbosch(koordynator projektu), szkoły Helicon oraz ATO-Scholenkring z Holandii, Sir Robert Pattison Academy z Lincoln w Wielkiej Brytanii, UniwersytetuJyvaskylanAmmattikorkeakoulu z Finlandii oraz Gimnazjum Staffaangymnasiet z Soderhamn w Szwecji uczestniczyli w intensywnym programie, na który składały się sesje warsztatowe, a także wizyty w lokalnych instytucjach edukacyjnych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ze specyfiką działania szkół na poziomie podstawowym (I SSP, SP 8), średnim (I SLO), a także uczelni wyższej (PWSZ) czy specjalizującej się w kształceniu zawodowym (CKP). Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń oraz porównania systemów edukacyjnych w krajach partnerskich. Sesje warsztatowe poświęcone m.in. programom kształcenia kadry pedagogicznej, narzędziom ewaluacyjnym, oczekiwaniom i kwalifikacjom kadry pedagogicznej, a także różnorodności metodyki nauczania ukierunkowanego na indywidualizację pracy z uczniem, stworzyły grunt do dyskusji i analiz porównawczych, na bazie których partnerzy projektu wypracują rekomendacje do praktycznej indywidualizacji nauczania. Niezwykle interesującym elementem spotkania międzynarodowego było seminarium z udziałem uczniów I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Goście byli pod dużym wrażeniem zarówno świadomości uczniów Społeczniakadotyczącej wagi indywidualizacji nauczania, jak i ich doskonałych kompetencji językowych. Wizyta W zamojskim Ratuszu gdzie Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk oraz Pani Agnieszka Kowal, Dyrektor Wydziału Oświaty zapoznali gości ze specyfiką funkcjonowania instytucji edukacyjnych w naszym regionie, była kolejną okazją do wymiany cennych doświadczeń. Kolejny rok działań projektowych zapowiada się równie pracowicie. Nauczanie zindywidualizowane okazuje się być niezwykle istotnym elementem pracy pedagogicznej dla przedstawicieli wszystkich instytucji partnerskich. Projekt Erasmus+ pozwala na wspólne wypracowanie narzędzi i metod pracy, dzięki którym proces edukacyjny przebiegać może w poszanowaniu indywidualnych potrzeb uczniów i przy uwzględnieniu ich indywidualnych możliwości i umiejętności. Dodatkowo, udział w projekcie instytucji o tak zróżnicowanym profilu to niezwykle cenna okazja do zacieśnienia współpracy regionów partnerskich.

Kategoria: