Programowanie i robotyka w edukacji podstawowej

administrator

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu  działa od 30 i należy do najlepszych pod względem wyników szkół na terenie Lubelszczyzny.  W trakcie dyskusji prowadzonych w podczas rad pedagogicznych i spotkań zespołów przedmiotowych jak również w rezultacie udziału nauczycieli w projektach, w ramach Akcji 2 (Smarter... Greener... Safer... czy Mission Maths!) Erasmus+ oraz w rezultacie spotkań i dyskusji z rodzicami stwierdzono, iż:

 • istnieje duże zapotrzebowanie na wdrażanie w edukacji podstawowej, szczególnie wczesnoszkolnej, nowych metod i narzędzi pracy, które pobudzałyby uczniów do większego zaangażowania jak również pozwalały na naukę poprzez zabawę,
 • rodzice oczekują większej kreatywności i zaangażowania od nauczycieli i od szkoły, w szczególności w zakresie pobudzania uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • nauka programowania/kodowania już w edukacji wczesnoszkolnej, w połączeniu z robotyką wzmacnia zainteresowanie uczniów przedmiotami STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), dzięki czemu łatwiej jest opanować materiał z podstawy programowej na kolejnych etapach nauczania,
 • nauczyciele zauważają, iż uczniowie w edukacji wczesnoszkolnej chętnie korzystają z nowoczesnych technik nauczania (tablice multimedialne, komputery, tablety)
 • kompetencje językowe nauczycieli w zakresie j. angielskiego są niewystarczające w stosunku do wyzwań i potrzeb (projekty międzynarodowe, zasoby internetu w tym języku),
 • edukacja przez doświadczenie, eksperymenty, edukacja z dużym udziałem praktycznych działań jest skuteczniejsza i efektywniejsza na etapie szkoły podstawowej niż stosowanie klasycznych metod podawczych,
 • pilotażowe działania w zakresie pozalekcyjnych zajęć z programowania ozobotów przyniosły ogromne zainteresowanie wśród uczniów i rodziców klas 1-4.

 I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu stawiała sobie w ramach projektu następujące cele szczegółowe:

 • poznanie w ciągu 2 lat przez 14 nauczycieli nauczających w szkole podstawowej matematyki, fizyki, informatyki, techniki i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej metod nauczania programowania/kodowania i robotyki,
 • nabycie w ciągu 2 lat przez 14 nauczycieli nauczających w szkole podstawowej matematyki, fizyki, informatyki, techniki i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej umiejętności wykorzystywania programowania/kodowania i robotyki w nauczaniu swoich przedmiotów,
 • pozyskanie w ciągu 2 lat przez 14 nauczycieli nauczających w szkole podstawowej matematyki, fizyki, informatyki, techniki i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wiedzy i umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii (tablice interaktywne, telewizory dotykowe, ipady, projektory 3d) i serwisów edukacyjnych (https://www.educationcity.com, YouTube.com, realphysicslive.com)
 • stworzenie warunków do uczenia się od siebie nawzajem nauczycieli, którzy nie będą uczestniczyli w wyjazdach projektowych a są zainteresowani problematyką programowania/kodowania w edukacji,
 • rozwój u 14 nauczycieli nauczających w szkole podstawowej matematyki, fizyki, informatyki, techniki i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu umiejętności korzystania z serwisów eTwinning i School Gateway w poszukiwaniu partnerów zagraniczych do własnych projektów edukacyjnych

Powyższe cele szczegółowe dadzą się uogólnić w cel główny projektu: umożliwienie nauczycielom I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie programowania i robotyki, które  umożliwią kształcenie na wysokim poziomie a jednocześnie będą kreować rozwój dzieci i młodzieży w ścisłym związku ze zmieniającym się otoczeniem technologicznym i informacyjnym