klasy III liceum

administrator

Biologia
zakres
podstawowy

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Aut. Podręcznika Jolanta Holeczek

Nowa Era

Biologia
zakres
rozszerzony

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony. Autorzy: Franiszek Dubert i n.

Nowa Era

Chemia
zakres
podstawowy

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształącgo i technikum. Zakres podstawowy. Aut.  Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

Chemia
zakres
rozszerzony

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształącgo i technikum. Zakres podstawowy. Aut.  Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

Fizyka    
zakres
podstawowy

Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy
Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda

WSiP

Odkryć fizykę 3. Podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy  Aut. Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik obowiązuje w klasach, w których uczy R. Dąbrowski

Nowa Era

Fizyka    
zakres
rozszerzony

Fizyka. Podręcznik klasa 3. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa.
 Aut. podręcznika:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner

WSiP

Geografia
zakres
podstawowy

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Autorzy: C. Adamiak i in.

Nowa Era

Geografia
zakres
rozszerzony

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony. Autorzy: M. Świtoniak i in.

Nowa Era

Historia
zakres
podstawowy

Historia 3. Ślady czasu.
Podręcznik dla klasy 3 liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autorzy: Andrzej Chwalba, Łukasz Kępski
Podręcznik obowiązuje w klasach, w których uczy Pani A. Jaczyńska

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy.  Autorzy: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

Historia
zakres
rozszerzony                    

Historia 3. Ślady czasu.
Podręcznik dla klasy 3 liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autorzy: Andrzej Chwalba, Łukasz Kępski
Podręcznik obowiązuje w klasach, w których uczy Pani A. Jaczyńska

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Zrozumieć przeszłość 3.
Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres rozszerzony. Autorzy: Tomasz Krzemiński, Aneta Niewęgłowska

Nowa Era

Język polski
zakres
podstawowy
oraz rozszerzony

Język polski 3.  Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Aut. Urszula Jagiełło i in.

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Matematyka
zakres
podstawowy

1. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy.   
2. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy.
Autorzy: Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Wydaw.
 K. Pazdro

Matematyka
zakres
rozszerzony

1. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony.      
2. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony.
Autorzy: Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Wydaw.
 K. Pazdro

Wiedza 
o społeczeństwie
zakres
rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie 3. Zakres rozszezony. Podręcznik dla szkól ponadpodstawowych.
Autorzy: Maciej Batorski

OPERON

Język angielski

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 

II język obcy

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 

Podstawy przedsiębiorczości

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 

Informatyka

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 

Religia

Podręcznik zostanie określony przez nauczyciela na pierwszej lekcji

 
Kategoria: