CyberMEMA

administrator

 

 

Projekt Erasmus+: "CybeMEMA":
Cybernetyka w edukacji wczesnoszkolnej –
MEMA jako metoda nauczania’

(2022-1-PL01-KA220-SCH-000086129)

 

Inicjatywa podjęta przez cztery instytucje europejskie: Towarzystwo Cybernetyki Rijeka, Chorwacja; Prva Osnovna Škola Čakovec, Chorwacja; Zubeyde Hanim Ortaokulu, Umraniye, Stambuł, Turcja; Zamojskie Towarzystwo Oświatowe, Zamość, Polska (koordynator) w ramach projektu Erasmus+ „Cybernetyka w edukacji wczesnoszkolnej – MEMA jako metoda nauczania”.

Główny cel projektu: Konceptualizacja, testowanie i upowszechnienie w ciągu 3 lat realizacji projektu metody MEMA w nauczaniu matematyki i programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-4).

Główne działania w ramach projektu:

  1. Konceptualizacja i opis metody MEMA.
  2. Opracowanie projektu podręcznika dla nauczycieli, jego elektroniczne wydanie, testowanie i upowszechnianie.
  3. Opracowanie na podstawie podręcznika dla nauczycieli, podręcznika dla uczniów, jego wydanie elektroniczne, testowanie i upowszechnianie.
  4. Opracowanie 50 scenariuszy lekcji wykorzystujących metodę MEMA do stosowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-4).
  5. Upowszechnianie rezultatów projektu.

Metoda MEMA jest innowacyjną metodą, którą prof. Marina Čičin Šain, Chorwacja, stworzyła ponad 43 lata temu. Metoda MEMA to podejście do nauczania programowania bardzo młodych uczniów bez żadnego sprzętu ani oprogramowania.

Zmodernizowana metoda MEMA wraz z materiałami powstałymi w ramach projektu będzie dostępna w języku angielskim, chorwackim, tureckim i polskim.