Preorientacja zawodowa w szkole – doświadczenia niemieckie i polskie

administrator

Opis:

Preorientacja zawodowa to jeden z elementów procesu wspomagania rozwoju. Zakłada, że wybór zawodu powinien odbywać się na podstawie wykazywanej przez daną osobę znajomości własnych zachowań, postaw, ale również zawodów. Podstawową zasadą preorientacji zawodowej jest możliwość wolnego wyboru. Oznacza to, że człowiek świadomie i samodzielnie wybiera taki zawód, który odpowiada jego możliwościom i potrzebom oraz jest zgodny z panującymi warunkami społeczno-ekonomicznymi.


Od 1 sierpnia 2017 roku I Społeczne Gimnazjum im Unii Europejskiej w Zamościu realizuje projekt "Preorientacja zawodowa w szkole - doświadczenia niemieckie i polskie" w ramach Programu Erasmus+. W ramach tego projektu szkoła stawia sobie następujące cele:

 • poznanie metod preorientacji zawodowej w szkole w wiodących gospodarczo krajach Unii Europejskiej. Na terenie Zamojszczyzny brak jak nowoczesnych zakładów przemysłowych a młodzież ma problem w wyborze zawodu, dostosowanego do posiadanych kompetencji. Nie ma też możliwości na poznanie większości zawodów technicznych w praktyce (np: mechatronik, elektronik, programista). Dlatego Dyrekcja I SGM pragnie przybliżyć nauczycielom standardy preorientacji zawodowej w najlepiej rozwinięto gospodarczo kraju UE - Niemczech.
 • pozyskanie wiedzy i umiejętności diagnozowania kompetencji zawodowych uczniów
  W szkołach w Schwabisch Hall wykorzystuje się zróżnicowane narzędzia preorientacji zawodowej (obowiązkowe staże dla gimnazjalistów w firmach, opracowania sprawozdań BOGY, BORS)). Dzięki mobilnościom i zróżnicowanym merytorycznie warsztatom nauczyciele pozyskają wiedzę i nowe kompetencje w tym zakresie.
 • nawiązanie kontaktów z nowoczesnymi firmami w najlepiej rozwiniętym regionie Niemiec (Badenia - Wirtembergia)
  Mobilność nauczycieli ma służyć pozyskaniu przez nich nowych kontaktów z firmami w regionie Schwabisch Hall (w każdej, nawet małej firmie zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach instruktora praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i mogą służyć pomocą nauczycielom w doradztwie zawodowym)
 • pozyskanie wiedzy na temat edukacji ustawicznej nauczycieli w Niemczech.

Nauczyciele uczestniczą w procesie edukacji ustawicznej. Dzięki projektowi możliwe będzie poznanie procedur, zasad, wymagań i oczekiwań w zakresie edukacji ustawicznej u niemieckich nauczycieli w kontekście polskich uwarunkowań. Nastąpi także proces wzajemnego uczenia się.

W ramach projektu:

 • 16 nauczycieli wyjeżdża na 2 tygodniowe staże w Gewerbliche Schule Schwabisch Hall i Stadtverwaltung Schwabisch Hall,
 • odbywają się warsztaty z preorientacji zawodowej dla uczniów,
 • organizowane są konferencje dla nauczycieli, organów prowadzących

Projekt będzie realizowany do 1 sierpnia 2019

Kategoria: