Healthy European Youth

administrator

Grupa projektowa I Społecznego Gimnazjum im Unii Europejskiej w Zamościu systematycznie realizowała działania w trzecim, ostatnim już, roku wdrażania projektu ‘Healthy European Youth’. Uczniowie oraz nauczyciele z 9 krajów partnerskich brali aktywny udział w działaniach lokalnych oraz międzynarodowych.

W dniach 23-27 stycznia 2017r. nauczyciele I Społecznego Gimnazjum wzięli udział w ostatnim już spotkaniu koordynatorów projektu, w trakcie którego podsumowano dotychczasowe działania, zaplanowano szczegółowy plan ostatniej wymiany grup uczniów na Słowacji oraz omówiono najważniejsze kwestie dotyczące upowszechniania wypracowanych rezultatów. Gospodarzem spotkania była szkoła w Santa Amalia w Hiszpanii.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie I Społecznego Gimnazjum brali udział w zawodach sportowych, do udziału w których zapraszali również uczniów szkół zamojskich. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Turniej Piłkarski organizowany w maju 2017r. w ramach Europe Day, w trakcie którego gimnazjaliści oraz uczniowie zamojskich szkół podstawowych rywalizowali propagując jednocześnie zdrowy styl życia, a więc główne założenie projektu ‘Healthy European Youth

Uczniowie I Społecznego Gimnazjum brali aktywny udział w warsztatach dotyczących zdrowej diety

2 marca 2017r.  sześć uczennic I Społecznego Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu, działających w grupie projektowej Healthy European Youth (HEY) wzięło udział w konferencji dotyczącej zdrowego odżywiania ‘Twoje zdrowie – Twój wybór’,  przygotowanej przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie zamojskich szkół wraz z nauczycielami. I Społeczne Gimnazjum reprezentowały Ewa Lichocka, Martyna Dudek, Oliwia Witkowska, Julia Drzewiecka, Martyna Duras, Aleksandra Stepaniuk oraz p. Katarzyna Miska. Głównym prowadzącym spotkanie był pan Jacek Kucharski, dietetyk sportowy.

HEALTHY EUROPEAN YOUTH na Słowacji

W terminie 15-20 maja 2017r. odbyło się ostatnie już spotkanie projektowe w ramach  Erasmus+ ‘Healthy European Youth’. Projekt poświęcony zdrowemu stylowi życia, promowaniu zdrowiej diety i sportu, a także zdrowo pojętego wysiłku umysłowego, obejmował swym zasięgiem aż 9 krajów partnerskich: Rumunię, Polskę, Słowację, Finlandię, Hiszpanię, Grecję, Włochy, Turcję, oraz Estonię. W trakcie ostatniego spotkania, którego gospodarzem była słowacka szkoła Stredna Odborna Skola Sluzieb w Levicach, I Społeczne Gimnazjum reprezentowało 6 uczennic: Julia Drzewiecka, Martyna Dudek, Martyna Duras, Oliwia Witkowska, Aleksandra Stepaniuk, Ewa Lichocka oraz panie Bogusława Denys i Katarzyna Miska. Projekt z pewnością przyczynił się do nawiązania nowych kontaktów i będzie stanowił doskonałą bazę do nawiązywania nowej współpracy w przyszłości. A oto jak nasze uczennice opisują swoje wrażenia z pobytu u naszych sąsiadów…

„…On Monday 15th May we started day by attending lessons in Stredna Odborna Skola Sluzieb in Levice. We met local teachers and students. At 10:00 we went to a welcoming party in the Synagogue. We met students from another countries, from Spain, Estonia, Finland, Greece, Romania, Italy and Turkey. Pupils from Slovakia organized a lot of performances. They sang and danced to traditional music from other countries. Every country came onto the stage to present themselves. Then we returned to school for lunch and then the first round of chess tournament began. Later we joined our host families.

…On the second day – 16th May, we attended lessons with our Slovakian and then one of us went to play chess in the chess tournament. At 12.30 we had lunch in a school restaurant (where our Slovakain friends cooked and served food to us) and  later we and all the students from 8 countries went sightseeing in Levice. We saw Levice beautiful castle and a museum rich in history. The trip was really interesting and we learnt a lot about Levice and the history of this city. After that we and our teachers went to the city center to have ice cream. It was a nice day J

…Wednesday was the trip day. We went to see the Bojnice Castle. Situated on a hill, the castle looked really mysterious. We visited the chambers of the kings and noblemen, we were surprised to notice so many similarities in the architecture and design of our neighbours’ historical buildings. Right next to the Bojnice Castle there is a big zoological garden, full of exotic animals, and located on the green hills. It was a very nice and refreshing trip.

…On Thursday the school hosted ‘The Day of Crafts’. Our partner school in Slovakia is a kind of a vocational school so a part of the students’ educational process is practical training in the chosen professions. It was real fun! We had a chance to observe and then take part in practical lessons. We learned how to wrap presents in a professional way, we didn’t even know there are so many possibilities! After that, we went to the kitchen to try some traditional Slovakian food. We even made some dumplings and nuddels. They were really tasty! Then, we were taken to a canteen, which looked like a Real restaurants, and we saw how to make Slovakian pancakes and  prepare delicious mohito (without alkohol! J. Everything was so amazing. We got recipes so now we can prepare our favourite drink from Slovakia in our houses. Later we learned how to become professional painters ;) Our first piece of art resembled Picasso J The second one was a mosaic which looked like a Polish flag, white and red.  Our ‘Picasso’ painting was like something from outer space, it was dark with some yellow and red dots. It was our favourite picture. We think it was the best activity. At the carpenter’s stall we decorated some pieces of board with some inscriptions or with pictures and could keep it as a souvenir. Then we went to the hairdresser’s! Every girl had their hairstyle changed. We looked gorgeous J We really enjoyed that part. The last point of the day was a visit to the  beautician's classroom. It was the time for our teachers. They had the hand massage which was also very professional. This day was very exciting and funny. I think it was one of the best days.

…On the last day of our stay (19th May) we went with our new friends to take part in the lessons and to have the final round of the chess tournament. The final took place in the main yard of the school. It turned out that our friends from Spain were the best in chess and won the Cup. It was a very hot day so our hosts prepared a farewell picnic. We sunbathed on blankets and sat on benches having the barbecue. We enjoyed the last moments with the students of other countries. We took pictures, exchanged Instagrams and Facebook accounts and said goodbye. In the afternoon we returned to our Slovak hosts’ houses to have some rest. In the evening the Polish team went to Kristina’s concert (a very well-known Slovak singer). We met a few Slovakian students and had a great time together. We realized that it was our last day of the exchange and didn’t want it to finish so fast. It was an amazing and unforgettable experience.

/Ewa, Martyna, Martyna, Julia, Ola, Oliwia/

 

administrator

W dniach 23-27 października 2016r. I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu było gospodarzem międzynarodowego spotkania projektowego w ramach projektu Erasmus+ ‘Healthy European Youth’. Grupę gości stanowiło dwóch nauczycieli z każdego z ośmiu krajów partnerskich: Rumunii, Finlandii, Estonii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji i Słowacji. Głównym celem spotkania w ramach projektu promującego zdrowy styl życia było omówienie dotychczasowych działań, podsumowanie wspólnie opracowanych przedsięwzięć, a także ustalenie harmonogramu kolejnych zadań projektowych. Nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami oraz uwagami dotyczącymi poszczególnych etapów realizacji projektu oraz przedyskutowali strategię pokonywania trudności wynikających z różnorodności systemów nauczania w poszczególnych szkołach partnerskich.
Spotkanie było również doskonałą okazją dla uczniów I Społecznego Gimnazjum do rozmowy z nauczycielami z różnych krajów europejskich, do poznania specyfiki pracy w szkołach partnerskich oraz wymiany opinii dotyczących różnic i podobieństw poszczególnych systemów edukacyjnych. Uczniowie I Społecznego Gimnazjum gorąco powitali gości w auli GM, gdzie zaprezentowali swoje talenty w czasie krótkiej części artystycznej. Warto dodać, iż goście byli pod wielkim wrażeniem zaangażowania i umiejętności artystycznych oraz językowych uczniów naszej szkoły.

Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkały się ‘Żywe Szachy’ przygotowane przez uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej oraz I Społecznego Liceum, a wizyta w Zamojskim Centrum Wystawowym ‘Szachy Świata’ była niewątpliwie kolejną  dużą atrakcją dla naszych partnerów.

25 października 2016r. zagraniczni goście oraz przedstawiciele I Społecznego Gimnazjum zostali zaproszeni do zamojskiego Ratusza, gdzie spotkali się z Prezydentem Zamościa Andrzejem Wnukiem oraz panią Agnieszką Kowal, Dyrektor Wydziału Oświaty. Goście mieli okazję zapoznać się ze  specyfiką pracy w zakresie edukacji w naszym regionie oraz wymienić się poglądami i doświadczeniami w tym zakresie.
Grupa zagranicznych nauczycieli była pod wielkim wrażeniem architektury Zamościa, znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także urody jesiennego krajobrazu, jaki miała okazję podziwiać w trakcie krótkiego wyjazdu do Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Spotkanie podsumowały ustalenia dotyczące organizacji spotkań międzynarodowych przewidzianych na trzeci, ostatni już, rok realizacji projektu. W maju 2017 odbędzie się krótkoterminowa wymiana grup uczniów w miejscowości Levice na Słowacji. Każdą szkołę partnerską, w tym I Społeczne Gimnazjum, reprezentować będzie sześciu uczniów oraz dwóch nauczycieli.

 


administrator

W ramach programu Erasmus + "Healthy  European Youth" po raz drugi, zorganizowany został turniej piłki nożnej chłopców. Z zaproszenia skorzystały drużyny z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 5 z Zamościa oraz oczywiście gospodarze turnieju I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu. Zawody odbyły się 9 maja 2016 roku na boisku OSiR w Zamościu.  Drużyny, które przystąpiły do rywalizacji wykazały dużą wolę walki. Mecze były bardzo emocjonujące, gdyż  zawodnicy walczyli o każdą piłkę. Na zakończenie wszyscy uczestnicy dostali cukierki, drużyny i opiekunowie pamiątkowe dyplomy oraz czekolady.  Najważniejszy był jednak udział w zawodach i dobra zabawa oraz integracja środowiska młodzieży gimnazjalnej. Zawody odbyły się dzięki zaangażowaniu nauczyciela wychowania fizycznego z Gimnazjum Społecznego - pana Jacka Szponara, pana Jerzego Bekasa  - nauczyciela z Gimnazjum Nr 1  oraz pana Marcina Kobylasa - nauczyciela Gimnazjum Nr 5 w Zamościu. Ponieważ impreza odbyła się po raz kolejny, pewnie  wpisze się na stałe w terminarz zawodów, organizowanych przez I Społeczne Gimnazjum w ramach realizacji projektów unijnych.

 

administrator

From 14th May till 20th May 2016 the Healthy European Youth  Erasmus+ project team took part in the second short-term students exchange. The hosting school was Dimotico Scholeio Plates Imathias, Greece. The school is located in Platy Imathias, about 50 km away from Thessaloniki. The participants of the meeting were nine partner schools from Greece, Poland, Spain, Italy, Finland, Turkey, Estonia, Slovakia, Romania. The Polish team was represented by six students: Magdalena Bożek, Julia Czochrowska, Lidia Ożgo, Jakub Wojtas, Mateusz Janiak and Maciej Szewczyk and two accompanying teachers: logKatarzyna Miska nad Bogusława Denys. The meeting was a chance to compare and exchange ideas about different educational systems. The students took part in activities devoted to healthy lifestyle with special emphasis on healthy diet. The posters prepared in international teams and workshops on healthy cooking were good examples of the project team cooperation. The meeting was a great opportunity to get familiar with the Greek culture, so rich in traditions and history. Our students had a chance to make new friends and appreciate the great hospitality of our Greek partners. All the teams are looking forward to the next project activities in the last year of Erasmus+ HEY project implementation.

Bogusława Denys

16 grudnia 2015r. uczniowie klasy 2 I Społecznego Gimnazjum, wchodzący w skład grupy projektowej Healthy European Youth przygotowali prezentację na temat zasad właściwego odżywiania. Prezentacja skierowana była do uczniów klasy 5 I Społecznej Szkoły Podstawowej w Zamościu. Uczniowie zaprezentowali zasady prawidłowego odżywiania, zwracając szczególną uwagę na najważniejszy posiłek dnia - śniadanie.
Prezentacja obejmowała zasady prawidłowego i nieprawidłowego odżywiania. Bardzo szczegółowo została przedstawiona piramida pokarmowa. Uczniowie I SSP uzyskali cenne wskazówki dotyczące prawidłowej ilości posiłków, różnorodności pokarmowej, picia dużej ilości wody, zastępowania słodyczy owocami. Uczniowie gimnazjum przedstawili młodszym kolegom i koleżankom błędy żywieniowe oraz zwrócili ich uwagę na rolę poszczególnych składników pokarmowych w funkcjonowaniu naszego organizmu. Działania projektowe były doskonałą okazją do dzielenia się wiedzą i wymianą dobrych praktyk pomiędzy różnymi grupami wiekowymi. Pomocą w przygotowaniu zajęć służyła gimnazjalistom p. Jolanta Michalczyk.