kadra pedagogiczna

administrator

dyrektor szkoły
dr Bogusław Klimczuk

z-ca dyrektora
Agnieszka Jaczyńska

z-ca dyrektora
Andrzej Garbacik

edukacja wczesnoszkolna
Cis Andrzej
Czochra Andrzej
Drzewicka Anna
Muda Mirosława
Oseła Agata
Podkościelna Ela
Rogalska Renata
Wojciechowska Iwona
Zawiślak-Babiszewska Joanna

język polski
Bosiak Joanna
Dąbrowska Bożena
Dziwura Monika
Kostrubiec Małgorzata
Piątkowska Grażyna
Szarowolec Stefania
Trojanowski Łukasz

język angielski
Borkowska Monika
Cybulska Beata
Denys Bogusława
Duda Agnieszka
Kotlińska Anetta
Kowalczyk Ewa
Mazurek Ewa
Skowron Janusz
Zawiślak-Babiszewska Joanna

język niemiecki
Cybulska Agnieszka
Kubala Elżbieta
Tarajko Tamara

język francuski
Kuryło Marta

język hiszpański
Filipiuk-Kusz Aneta
Hadło Karolina
Halinowska Magdalena

język rosyjski
Moteka Halina

język łaciński
Podhajny Mirosława

matematyka
Bilska Sława
Bubiłek Maria
Czerwieniec Renata
Fic Andrzej
Jakowiecka Ewa
Kedrak Maria
Kędrak Elżbieta
Rubaj Grażyna
Zapała Zbysław

fizyka
Bochyńska Małgorzata
Dąbrowski Radosław
Mazurkiewicz Andrzej

chemia
Andruszek Grażyna
Sowińska Dorota
Kuśmierczuk Włodzimierz

biologia, przyroda
Michalczyk Jolanta
Stopyra Anna
Tyburska Elżbieta
Łysiak Ewa

historia, historia i społeczeństwo
Dudek Małgorzata
Fik Janusz
Jaczyńska Agnieszka
Kołcon Marek
Sulewska Ewa
Wiśniewska Marta

wiedza o społeczeństwie
Fik Janusz
Kołcon Marek

geografia
Podkościelny Jacek
Wituch Dorota

plastyka
Wiśniewska Małgorzata

wiedza o kulturze
Wiśniewska Małgorzata

edukacja dla bezpieczeństwa
Flaga Lesław

informatyka
Cis Andrzej
Garbacik Andrzej
Garbacik Katarzyna

podstawy przedsiębiorczości
Garbacik Katarzyna

technika
Garbacik Katarzyna

muzyka, rytmika
Karpińska Agnieszka

religia
Duras Agnieszka
ks Korona Sławomir
Nowak Agnieszka
Maciukiewicz Anna

wychowanie fizyczne
Agłuszewicz Anna
Podkościelny Piotr
Puzia Wiesław
Szponar Jacek
Usidus Maciej
Ważny Anna

psycholog szkolny
Teterycz Anna

pedagodzy
Filipowicz Agnieszka
Miska Katarzyna
Musolf Agnieszka
Noworol Katarzyna

biblioteka
Wojciechowska Bożena

etyka
Radosław Oktaba

Kategoria: