Edukacja międzykulturowa w szkole podstawowej

administrator

I Społeczna Szkoła Podstawowa im Unii Europejskiej jest jedną z 3 szkół założonych i prowadzonych od 1992 roku przez Zamojskie Towarzystwo Oświatowe ( I Społeczne Liceum Ogólnokształcące, I Społeczna Szkoła Podstawowa a od 1999 roku I Społeczne Gimnazjum). W 2002 roku, w dziesięciolecie istnienia, szkoły otrzymały imię Unii Europejskiej. Celem szkół jest kształcenie na najwyższym możliwym poziomie, rozwijanie możliwości poznawczych uczniów na każdym etapie nauczania, wskazywanie drogi do dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata. Program dydaktyczno-wychowawczy spełnia wymogi MEN, ale wzbogacony jest o autorskie koncepcje nauczycieli realizowane w zarówno w ramach zajęć lekcyjnych  jak i dodatkowych.

Od sierpnia 2017 roku I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej realizuje w ramach Programu Erasmus+ Projekt „Edukacja międzykulturowa w szkole podstawowej”. Partnerem w tym projekcie jest StadtverwaltungSchwabisch Hall  (Urząd Miasta Schwabisch Hall).

Cele szczegółowe projektu:

  • poznanie  w ciągu 2 lat realizacji przez 18 nauczycieli,  metod pracy w warunkach społeczeństwa wielokulturowego. Polscy nauczyciele mają  coraz częściej czynienia z wielokulturowymi środowiskami klasowymi. Wzrost liczby osób migrujących w UE sprawiał będzie, iż problemy nauczania w klasach wielokulturowych będą narastał
  • poznanie w ciągu 2 lat realizacji projektu przez 18 nauczycieli, praktycznych  narzędzi diagnozowania zagrożeń w klasach wielokulturowych. Nauczyciele potrzebują stale nowych, innowacyjnych narzędzi do pracy z młodzieżą,  szczególnie w klasach wielokulturowych.
  • pozyskanie w ciągu 2 lat realizacji projektu przez 18 nauczycieli   nowych kompetencji w zakresie wykorzystania portali społecznościowych (Facebook, Snapchat) do pracy w  klasach wielokulturowych. Mobilność nauczycieli ma służyć  pozyskaniu przez nich nowych kompetencji. Niemcy, a szczególnie region Schwabisch Hall jest miejscem migracji przedstawicieli wielu narodowości, przez co nauczyciele tam nauczający mają doświadczenie w pracy w sytuacji wielokulturowości, którym chcą się podzielić z partnerami z Polski. Istotną rolę w pracy nauczycieli odgrywają portale społecznościowe.
  • pozyskanie w ciągu 2 lat realizacji projektu przez 18 nauczycieli  wiedzy na temat edukacji ustawicznej nauczycieli w Niemczech.


W czerwcu i lipcu 2018 roku grupa nauczycieli uczestniczyła  w dwutygodniowym wyjeździe do Schwabisch Hall. Przedstawiciele Społeczniaka wzięli udział w zajęciach w szkołach i instytucjach na terenie Powiatu i Miasta Schwabisch Hall. Spotkali się także ze Starostą Powiatu Gerhardem Bauerem i przedstawicielami wolontariuszy, uczących emigrantów języka niemieckiego.Główne wnioski, jakie nasuwają się po wyjeździe:

  • w Niemczech wielokulturowość społeczeństwa ma powszechny charakter a w szkołach nauczyciele muszą codziennie zmierzać się z problemami z tego wynikającymi,
  • wielokulturowość sprawia, że społeczeństwo staje się bardziej kolorowe,  różnorodniejsze, ale jednocześnie wymusza to wiele działań adaptacyjnych, zarówno po stronie emigrantów jak i przede wszystkim mieszkańców,
  • społeczeństwo wielokulturowe jest w stanie sprawnie funkcjonować pod warunkiem uwzględnienia interesów wszystkich jego członków i intensywnej współpracy instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych,
  • wielokulturowość to poważne wyzwanie dla systemu edukacyjnego, w szczególności w zakresie nauki tolerancji i odpowiedzialności za wspólną przyszłość.

Kolejne wyjazdy projektowe nauczycieli planowane są w okresie ferii zimowych  i wakacji 2019 roku.

Dr Bogusław Klimczuk

 

Kategoria: