Personalised Education for Social Activity

administrator

 

Od 1 września 2019r. I Społeczna Szkoła Podstawowa realizuje innowacyjny projekt ‘Personalised Education for Social Activity’(PESA) w ramach programu unijnego Erasmus+, który będzie wdrażany przez 2 lata. Partnerami w projekcie są szkoły z Finlandii, Włoch, Portugalii oraz Danii. Projekt adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej (w wieku 13-14 lat_głównie klasy 7 SP), którzy zainteresowani są współpracą z rówieśnikami ze szkół europejskich w zakresie rozwijania własnych zainteresowań oraz działalnością na rzecz społeczeństwa (m.in. działalnością na rzecz środowiska naturalnego, działalnością charytatywną, działaniami w wolontariacie itp.). Głównym celem projektu jest personalizacja nauczania w sposób ułatwiający uczniom o różnorodnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie swoich zainteresowań w taki sposób, aby mogli wykorzystać swoje uzdolnienia i zainteresowania w działalności pro-społecznej. W związku z tym w ramach projektu planowane są działania rozwijające umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, podnoszące kompetencje językowe, a także działania wprowadzające elementy przedsiębiorczości i naukę kreatywnego ich wykorzystania w praktyce.Zainteresowani uczniowie będą realizować szereg działań lokalnych i wirtualnych, a także brać udział w krótkoterminowych wymianach uczniów (w ciągu 2 lat 20 uczniów I SSP wyjedzie do szkół w Finlandii, Portugalii, Danii i Włoch – po 5 uczniów do każdego kraju). W kwietniu 2021r. uczniowie z 4 szkół partnerskich przyjadą do Zamościa i przez tydzień będą goszczeni przez uczniów I SSP. Regulamin udziału w projekcie jest dostępny na stronie szkoły.

Na początku roku szkolnego 2019/2020 odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami klas 7 I SSP, na którym zostały szczegółowo przedstawione zasady uczestnictwa w projekcie, cele i wymagania oraz zakres działań lokalnych, wirtualnych i międzynarodowych. Zainteresowani uczniowie wpisali się na listę uczestników. Pierwszym działaniem projektowym dla chętnych uczniów było opracowanie projektu logo. Uczniowie wykazali się wielką kreatywnością, przesyłając kilka projektów. Grupa uczniów klas 7 pomogła w organizacji międzynarodowego spotkania projektowego dla nauczycieli szkół partnerskich, które odbyło się w dniach 21-23 października br. – uczniowie przywitali gości oraz oprowadzili ich po szkole, świetnie komunikując się w języku angielskim.

O działaniach projektowych na bieżąco informować będziemy poprzez specjalnie do tego utworzoną grupę projektową, do której zapisali się zainteresowani uczniowie.

Koordynator projektu - Bogusława Denys

administrator

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. ‘Personalised Education for Social Activity’, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne– współpraca szkół programu Erasmus +.

Pobierz regulamin projektu.