start

administrator

Szanowni Rodzice i Uczniowie, rozpoczął się proces składania wniosków o  przyznanie, na rok szkolny 2023/2024, stypendiów najzdolniejszym uczniom województwa lubelskiego.

O stypendium starać się mogą uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych oraz  uczniowie wszystkich klas liceów ogólnokształcących.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024 należy składać, w trybie zgodnym z zapisami regulaminu, od 1 do 30 września 2023 r.

Prosimy o bardzo uważne zapoznanie się z regulaminem programu stypendialnego ponieważ fundator wprowadził istotne zmiany w stosunku do poprzednich edycji, w tym kryterium dochodowe!!!

Link do ogłoszenia o programie stypendialnym

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/

Link do regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024”

https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0721-cyfr.pdf

W oparciu o wskazane dokumenty rodzice wraz z uczniami wypełniają wnioski.

W celu wyznaczenia opiekuna dydaktycznego (nauczyciel wyznaczony przez dyrekcję szkół) oraz opieczętowania i podpisania wymaganych formularzy, uczniowie powinni zgłaszać się do z-cy dyrektora Szkół Społecznych – Agnieszki Jaczyńskiej do dnia 21 września.

administrator

Z przyjemnością informujemy o doskonałych wynikach egzaminów maturalnych 2023. Składamy serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej. 

Serdeczne gratulacje i podziękowania!!!

 

 

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z SIOEO, OKE Kraków i CKE - 07 lipca 2023r.

 

przedmiot

 

poziom

średni wynik [%] i staniny [S]

I SLO

S

 licea w Polsce

S

Zamość

j. polski

podstawowy

66

5  66 5 62

j. polski

rozszerzony

73

7  50 5 65

j. angielski

podstawowy

89

5  85 5 80

j. angielski

rozszerzony

75

5  69 5 65

matematyka

podstawowy

88

7  71 6 72

matematyka

rozszerzony

77

7  50 6 63

fizyka

rozszerzony

61

7 43  6 52

chemia

rozszerzony

68

6  47 5 53

biologia

rozszerzony

65

7  48 6 45

geografia

rozszerzony

68

7 53 6 47

historia

rozszerzony

86

9  45 6 57

WOS

rozszerzony

63

7 42  6 49 

hist. sztuki

rozszerzony

65

6  46 5 58 

j. niemiecki

podstawowy

90

6  69 4 56 

j. francuski

podstawowy

48

2 79 5  ---

informatyka

rozszerzony

94

9  45 6 35 

j. łaciński

rozszerzony

100

9  60  5  ---
administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas VIII osiągnęli znakomite wyniki egzaminu ósmoklasisty. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z www.sioeo.ksdo.gov.pl, CKE, OKE Kraków - 03.07.2023 r.

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

wynik [%]

stanin 1-9

wynik [%]

stanin 1-9

wynik [%]

stanin 1-9

szkoła

77

 8

79

9

90

m. Zamość

66

5 54 5 71 6

województwo

67

5 53 5 64 5

Polska

66

5 53 5 66 6

 

administrator
Uczniowie I Społecznej Szkoły Podstawowej wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Twórczości "Zawsze niech będzie ..." , który zakończył się dla nich sukcesem. W kategorii plastycznej, na którą wpłynęło 286 prac, zajęli czołowe miejsca:
 
Tymoteusz Knap - uczeń klasy IV b SP - I miejsce  (kategoria wiekowa : klasy 4-8 SP),
Katarzyna Gorgol -  uczennica  klasy II b SP - II miejsce (kategoria wiekowa : klasy 1-3 SP ),
Natalia Rejman - uczennica klasy III b SP - III miejsce ( kategoria wiekowa : klasy 1-3 SP ).
 
Uczniowie pracowali pod kierunkiem Pani Małgorzaty Wiśniewskiej.
 
Serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów.
 
 
 
 
administrator

W dniach 16-23 maja 2023 r. uczniowie klas pierwszych I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu w ramach rewizyty gościli grupę młodzieży wraz z opiekunami z Gymnasium bei Sankt Michael ze Schwäbisch Hall, miasta partnerskiego Zamościa.

Uczniowie z obu krajów pracowali nad wspólnym projektem pt.” Europejska jedność w różnorodności”, którego głównym założeniem było poznanie przez młodzież podobieństw i różnic kulturowych pomiędzy Polską i Niemcami w kontekście wspólnych wartości europejskich. Owoc kilkudniowej współpracy stanowiły zredagowane przez uczniów, pracujących w grupach mieszanych, w języku polskim, niemieckim i angielskim artykuły, eseje oraz wywiady, przeprowadzone zarówno z nauczycielami z Polski jak i Niemiec.

Zagadnienia, które poruszyła młodzież, dotyczyły Unii Europejskiej i jej znaczenia dla młodego pokolenia ludzi, kształtowania się relacji między naszymi krajami, tego, czego Niemcy i Polacy mogą nauczyć się z przeszłości, gościnności Niemców i Polaków, tradycji celebrowanych przez polską młodzież, specjałów polskiej i niemieckiej kuchni oraz muzyki chętnie słuchanej przez młodych ludzi. Punkt kulminacyjny stanowiła prezentacja multimedialna wspólnie opracowanych projektów.

Poza pracą projektową młodzież brała udział w spotkaniu z Prezydentem Miasta Zamość – Panem Andrzejem Wnukiem, w którym miała możliwość zadawania pytań i uzyskania informacji dotyczących miasta i jego funkcjonowania. Ważnym punktem było zapoznanie się z historią Zamościa, zwiedzanie niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz Starego Miasta w Lublinie. Wspólne spędzanie czasu stało się nieodłącznym elementem wymiany. Z wielką przyjemnością młodzież korzystała z przygotowanych atrakcji, tj. spływ kajakowy i ognisko na Roztoczu, mecz piłki ręcznej drużyny „Padwa Zamość”, mecz piłki siatkowej drużyn polskiej i niemieckiej czy też Piknik Absolwenta z okazji 30-lecia powstania szkół społecznych. Dzięki możliwości udziału w wymianie młodzież nawiązał i zacieśniła wzajemne znajomości oraz miała możliwość wykazania się współpracą w grupie.

Projekt został sfinansowany przez organizację międzynarodową Polsko – Niemiecką Współpracy Młodzieży, która umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców.

Zobacz więcej informacji o działaniach

 

Agnieszka Cybulska

administrator

Dzisiaj w naszej szkole odbyło się wręczenie nagród w Konkursie The Big Challenge. W rywalizacji z rówieśnikami z całej Europy uczniowie I Społecznej Szkoły Podstawowej, również w tegorocznej edycji, uzyskali doskonałe wyniki:

Najlepsze wyniki w szkole uzyskali:

poziom 1 (klasy IV, V)

 1. Łucja Pintwała Vb - najlepszy wynik w województwie lubelskim!!!
 2. Klara Momot Vb
 3. Hanna Struzik Va
 4. Marcelina Witko-Nabakka IVb

poziom 2 (klasy VI)

 1. Zofia Dąbrowska VIb
 2. Martyna Stepaniuk VIa
 3. Jan Kuniszyk VIa
 4. Emilia Czyż VIa
 5. Oliwier Kubina VIb

poziom 3 (klasa VII)

 1. Emilia Kisiel 
 2. Gabriel Karczmarczuk
 3. Jakub Czochrowski

poziom 4 (klasy VIII)

 1. Stanisław Pizun VIIIa
 2. Oleg Kopeć VIIIa
 3. Mikołaj Kasprowicz VIIIa

Wszystkim uczestnikom gratulujemy doskonałych wyników a Paniom: Katarzynie Jachorek, Beacie Cybulskiej, Ewie Mazurek, Agnieszce Dudzie, Bogusławie Denys, Anetcie Kotlińskiej i Ewie Szewczuk dziękujemy za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Zobacz zestawienie wyników konkursu

 

administrator

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci


Pana dr. Stanisława Nowakowskiego,

 

jednego ze współzałożycieli
Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego

oraz wicedyrektora naszych szkół w pierwszych latach ich działalności.
W ostatnich latach z ogromnym zainteresowaniem i sympatią
obserwował rozwój I Społecznej Szkoły Podstawowej
i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Unii Europejskiej w Zamościu

 

Pan Dyrektor był znany ze swojego
profesjonalizmu i zaangażowania w pracę pedagogiczną,
co sprzyjało rozwojowi naszych szkół
i wsparło początki szkolnictwa niepublicznego w Zamościu.
Zawsze z sympatią wspominany przez uczniów.

 

Dla nas nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
którzy mieli możliwość współpracy z nim,
był serdecznym kolegą
oraz wzorem nienagannej kultury osobistej
i odpowiedzialności w pracy nauczycielskiej

 

Z głębokim żalem żegnamy naszego Pana Dyrektora
łącząc się w bólu z Rodziną.
.

 

                    Dyrekcja, Pracownicy i Społeczność Uczniowska
                    I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
                    im. Unii Europejskiej w Zamościu
oraz
Zarząd Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego

 

 

administrator

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszej nieocenionej


Pani Profesor Marianny Markiewicz,

niezapomnianej nauczycielki języka polskiego
zawsze ciepło wspominanej przez kolejne roczniki uczennic i uczniów
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Unii Europejskiej w Zamościu.

Pani Profesor była jedną z tych osób,
która swoją wiedzą, doświadczeniem i ogromną serdecznością
kształtowała charakter edukacji w naszym Liceum.

Była dla nas wszystkich autorytetem,
wzorem nienagannej kultury i odpowiedzialności w pracy nauczycielskiej.

Z głębokim żalem żegnamy naszą Panią Profesor
łącząc się w bólu z Rodziną.
.

 

                    Dyrekcja, Pracownicy i Społeczność Uczniowska
                    I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
                    im. Unii Europejskiej w Zamościu
oraz
Zarząd Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego

 

 

administrator
Z radością informujemy o sukcesach uczniów Społeczniaka w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym "Zamość Szach Tour 2023".
 
Szkoła podstawowa, klasy 1-3 dziewczynki
I. miejsce Pola Litwajtis
Drużynowo reprezentacja klas 1-3 zajęła III. miejsce.
 
Szkoła podstawowa, klasy 4-8 dziewczyny
I. miejsce Milena Kawka.
 
Szkoła podstawowa, klasy 4-8 chłopcy
III. miejsce Wojciech Wojciechowski.
Klasy 4-8 drużyna zajęła II. miejsce.
 
Szkoły ponadpodstawowe, kategoria dziewczęta
I. miejsce Zuzanna Walentyn.
 
Szkoły ponadpodstawowe,
I. miejsce Adrian Michalski.
Drużyna LO zajęła I. miejsce.
 
Serdeczne gratulacje dla zwycięzców i opiekuna drużyn Pana Andrzeja Czochry.
administrator
I Społeczna Szkoła podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu na 1 miejscu w Zamościu, 3 na Lubelszczyźnie i 75 w Polsce!!!! W ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych portalu WaszaEdukacja.pl
Ogólnopolski ranking szkół podstawowych 2023 roku, opublikowany przez portal WaszaEdukacja.pl, uwzględnia 10 306 publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych, które spełniły tym samym wymogi regulaminu.
Ranking, stworzony został na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięć z olimpiad przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
Gratulacje serdeczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Dziękujemy!!!
administrator

Serdeczne podziękowania za uczestnictwo i wsparcie wszystkim, którzy łączyli się ze mną w bólu w ostatnim pożegnaniu mojego syna Macieja: dziękuję Dyrekcji, dziękuję księdzu Sławkowi, współpracownikom, koleżankom i kolegom ze szkoły, Rodzicom i uczniom.

Anna Drzewicka z Rodziną

administrator

Dominika Gałan z klasy 1D otrzymała nagrodę za najlepszy cykl opowiadań w konkursie literackim pn. XIII Miesiąc Opowiadań organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu. Uczestnicy mieli za zadanie napisać 4 opowiadania w oparciu o słowa kluczowe publikowane raz w tygodniu. W tej edycji konkursu  zaproponowano słowa: ogień, złość, mapa, lekarstwo.

Jury (w składzie: A. Kamińska, P. Linek, M. Podolak oraz M. Twardziszewska) podkreśliło, że autorka ma niewątpliwy talent literacki, inspirujące pomysły na wykorzystanie słów kluczowych i doskonale posługuje się językiem.

A tak Dominika mówi o swoim PISANIU: "Dla mnie pisanie zaczęło się dość niewinnie – od tworzenia w głowie innych zakończeń moich ulubionych bajek – a skończyło się na tym, że teraz stanowi nieodłączną część mojego życia. Szkolne klucze i reguły wybijały mnie nieco z rytmu, kiedy próbowałam tworzyć opowiadania wcale niepodzielone na trzy części, czy moje historie nie zawierały wymaganej puenty. Miałam szczęście, że spotkałam na swojej drodze moją polonistkę z podstawówki, która zachęcała mnie do pisania dla samej siebie i dzięki której nie przejmuję się już podążaniem za utartymi schematami. Teraz pisanie jest moim sposobem na tworzenie nowej rzeczywistości, w której zatracam się i odnajduję jednocześnie".

Nagrodzone opowiadania będzie można wkrótce przeczytać w Gazetce Szkolnej „u.p.S.!”  oraz  w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym.

Serdecznie gratulujemy Dominice  literackiej wrażliwości i "lekkiego pióra”. Życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                                                      Bożena Wojciechowska
                                                                                                                                                       (Biblioteka Szkolna)

 

Poniżej fragment opowiadania pt.  „Cena nieśmiertelności”

Czytaj więcej: Mistrzyni opowiadań
administrator
Anna Nowak, uczennica klasy IIIb  I Społecznej Szkoły Podstawowej, otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Dobra kultury UNESCO - Zamość od zmierzchu do świtu". W tym samym konkursie zostały zauważone prace Oliwii Beliny i Natalii Rejman z klasy III b , które wyróżniono udziałem w pokonkursowej wystawie. Na konkurs wpłynęły 783 prace z 88 placówek z całego kraju. Uczennice pracowały pod kierunkiem Małgorzaty Wiśniewskiej. Serdeczne gratulacje.
administrator

Pomaganie innym nie musi być kosztowne - nie trzeba być bogatym filantropem, by zrobić dla innych coś dobrego. Przekonali się o tym uczniowie z zamojskiego Społeczniaka, którzy jako wolontariusze pomagali w świątecznej zbiórce żywności zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Krok za krokiem". 10 grudnia 2022 w sklepach sieci PSS Społem „Robotnik” w Zamościu oraz Euro w Zawadzie i Wielączy pojawiła się młodzież I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego ubrana w charakterystyczne kamizelki z logo Stowarzyszenia , zachęcając kupujących do przekazania żywności na potrzeby polskich i ukraińskich rodzin osób z niepełnosprawnością. Te, z pozoru mało istotne, działania pozwoliły zebrać produkty spożywcze z długim terminem ważności o łącznej wadze 1460 kg. Wszystkie zostały przekazane potrzebującym - w ten sposób zwykła paczka makaronu, kilogram cukru, czekolada… zmienią czyjeś życie na lepsze! Za poświęcony czas, gorące serca i pomocne dłonie młodzieży ze Społeczniaka należą się wielkie podziękowania: Kacper, Mateusz, Antek, Olaf, Kuba, Łukasz, Kasper, Maksymilian, Wojtek, Weronika, Zuzanna, Aleksandra, Emilia, Gracjan, Hubert, Adam, Kamil, Kornelia, Szymon, Norbert, Szymon, Michał, Karol, Miłosz, Izabela, Hubert, Michalina, Kacper, Hanna, Karolina, Kacper, Kacper ,Wiktoria ,Oskar, Gabriela ,Paweł ,Gabriel, Mieszko– bardzo Wam dziękujemy! Warto pomagać, a dobro puszczone w świat prędzej czy później wraca!

administrator

60 uczniów klas 1-3 o profilu matematyczno-fizycznym zakwalifikowało się do udziału w projekcie edukacyjnym „Spotkania z matematyką”, realizowanym na Politechnice Warszawskiej i skierowanym do wszystkich pasjonatów matematyki. Celem projektu jest pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów szkół ponadpodstawowych. Pierwsze zajęcia z pracownikami Politechniki odbyły się 8 grudnia 2022 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Interesująca tematyka i różny poziom trudności wykładów i warsztatów pozwoliły uczestnikom pogłębić swoją wiedzę oraz dostrzec szerokie zastosowania matematyki – „królowej nauk” w fizyce, informatyce oraz w naukach technicznych. Była to również okazja, by niemal namacalnie dotknąć matematycznych zjawisk w laboratorium komputerowym lub sali ćwiczeniowej. Uczniowie zetknęli się z problematyką paradoksów matematycznych, zagadnieniem szeregów oraz konstruowaniem fraktali – dla niektórych z nich była to pierwsza okazja do spojrzenia na matematykę z zupełnie nowej perspektywy. Kolejna wizyta w kampusie PW czeka licealistów na przełomie stycznia i lutego.