start

administrator

Naboj są to międzynarodowe zawody matematyczne dla pięcioosobowych drużyn reprezentujących swoją szkołę. Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań.

Na początku zawodów każda drużyna otrzymuje sześć zadań. Gdy tylko drużyna poprawnie rozwiąże którekolwiek z zadań, otrzymuje nowe. Odpowiedzi na zadania zazwyczaj są numeryczne. Drużyna, która poprawnie rozwiąże najwięcej zadań, wygrywa.

W tym roku 23 miejsce w Polsce  ( 34 w międzynarodowej klasyfikacji)  zdobyła  drużyna seniorów  I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w składzie: Emil Łasocha, Mateusz Tkaczyk, Dawid Szewczak, Kamil Cisek, Grzegorz Dolanowski  zaś drużyna juniorów w składzie : Michał Jacek, Katarzyna Koszel, Julia Turzyniecka, Jakub Ukalski, Tomasz Zieliński zdobyła 26 miejsce w Polsce(45 w międzynarodowej klasyfikacji.

Gratulacje dla uczniów i ich opiekunów  Marii Bubiłek i Andrzeja Fica.

administrator

W  XV Konkurs Matematyczny im. Samuela Chróścikowskiego ponad 170 uczniów toczyło zacięty bój intelektualny o miano najlepszego matematyka regionu oraz o główną nagrodę wynoszącą 1000zł Konkurs wygrał uczeń naszej szkoły Łasocha Emil zdobywając nagrodę główną, trzecie miejsce Szewczak Dawid, czwarte Tkaczyk Mateusz i piąty Grzegorz Dolanowski.

administrator

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszej nieocenionej


Pani Profesor Ewy Sulewskiej,


wspaniałej nauczycielki historii i wychowawczyni
kolejnych roczników uczennic i uczniów
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu.

Pani Profesor była nauczycielką o otwartym umyśle,
inspirującą uczniów swoją wielką pasją do historii.
Kochała książki i górskie wędrówki.
Jej wiedza i doświadczenie pozwoliły wielu uczniom
sięgać po najwyższe laury w Olimpiadzie Historycznej.

Była dla nas wszystkich przykładem odpowiedzialności i sumienności
w pracy nauczycielskiej.

Z głębokim żalem żegnamy naszą Panią Profesor łącząc się w bólu z Rodziną.

 

                    Dyrekcja, Pracownicy i Społeczność Uczniowska
                    I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
                    im. Unii Europejskiej w Zamościu
oraz
Zarząd Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego

 

Msza żałobna zostanie odprawiona w Katedrze Zamojskiej w dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 13.00,
po czym odbędą się uroczystości pogrzebowe
na cmentarzu Parafialnym w Zamościu przy ul. Peowiaków.

 

 

 

administrator

Michał Jacek
Laureat I stopnia
(I MIEJSCE W POLSCE)

Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego "Lwiątko"

 

opiekun merytoryczny:
pani Małgorzata Dudzik

Z ogromną przyjemnością informujemy o kolejnym w tym roku sukcesie ucznia klasy VII Michała Jacka,  który zdobył tytuł Laureata I stopnia Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego "Lwiątko". W przygotowaniach do zawodów pomagała Michałowi pani Małgorzata Dudzik. W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!

administrator

Serdecznie gratulujemy Milenie Kawka II miejsca w turnieju młodych talentów do lat 14 "Szach Królowi" Lublin 2021.

administrator

Hubert Bednarz
finalista
34. Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

opiekun merytoryczny:
pani Katarzyna Garbacik

Z wielką przyjemnością informujemy, że Hubert Bednarz, tegoroczny maturzysta, uzyskał tytuł finalisty XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i tym samym uplasował się w elitarnym gronie olimpijczyków, którym niestraszne i nieobce są prawa rządzące gospodarką. Zadania finałowe Hubert rozwiązywał w siedzibie Komitetu Okręgowego w Lublinie - z uwagi na pandemię COVID-19 uczestnicy nie spotkali się wspólnie w podwarszawskiej Jachrance. Jak inni zawodnicy musiał napisać wypowiedź pisemną związaną z tematem przewodnim Olimpiady, rozwiązać zadanie obliczeniowe z podstaw ekonomii oraz wskazać prawidłowe odpowiedzi w teście wielokrotnego wyboru. Poradził sobie znakomicie! Jesteśmy dumni, tym bardziej, że Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół średnich. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”, a co za tym idzie uczestnicy zawodów musieli dysponować nie tylko wiedzą podręcznikową, ale również śledzić bieżące zmiany w gospodarce. Opiekunem merytorycznym finalisty była pani Katarzyna Garbacik - nauczycielka podstaw przedsiębiorczości w zamojskim Społeczniaku.

Hubercie – gratulujemy – Twój wkład pracy w zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności przyniósł ogromny sukces! Życzymy wielu podobnych!

administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesach odniesionych przez naszych uczniów w finałach XIV Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" 2021. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszym uczniom oraz ich opiekunom. Dziękujemy!!!

Eliza Muca

klasa II

laureat II stopnia

z zakresu geografii z elementami geologii

opiekun: Pani Dorota Wituch

Jakub Rudnik

klasa III

laureat II stopnia

z zakresu fizyki

opiekun: Pan Andrzej Mazurkiewicz

 

laureat III stopnia

z zakresu matematyki

opiekun: Pani Maria Bubiłek

Kamil Cisek

klasa II

laureat III stopnia

z zakresu matematyki

opiekun: Pani Maria Bubiłek

 

finalista

z zakresu fizyki

opiekun: Pan Andrzej Mazurkiewicz

Grzegorz Dolanowski

klasa II

laureat III stopnia

z zakresu matematyki

opiekun: Pani Maria Bubiłek

Emil Łasocha

klasa III

laureat III stopnia

z zakresu matematyki

opiekun: Pani Maria Bubiłek

Mateusz Tkaczyk

klasa III

laureat III stopnia

z zakresu fizyki

opiekun: Pan Andrzej Mazurkiewicz

 

laureat III stopnia

z zakresu matematyki

opiekun: Pani Maria Bubiłek

Oskar Chmurzyński

klasa III

finalista

z zakresu fizyki

opiekun: Pan Andrzej Mazurkiewicz

administrator

19 kwietnia przypada 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przypnijmy papierowy żonkil, ustawmy w oknach wazony z żonkilami – znak tego, że łączy nas pamięć o powstaniu, jego bohaterkach oraz bohaterach. Te wiosenne kwiaty stały się symbolem ponieważ  Marek Edelman, jeden z przywódców powstania, co roku składał w miejscach pamięci związanych z zagładą Żydów bukiet żonkili, które symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Kwitną w tym samym czasie, gdy obchodzona jest rocznica wybuchu powstania.

W takim dniu chcemy także poinformować o europejskim projekcie historycznym, w którym przez rok uczestniczyła klasa humanistyczna -  IIc naszego trzyletniego liceum. Projekt Convoi 77 przypomina losy Żydów  deportowanych z obozu w Drancy we Francji do Auschwitz. Ich  korzenie rodzinne pochodziły z  wielu państw Europy, w tym Polski. Zachowały się listy transportowe z podstawowymi danymi deportowanych, w tym miejscem ich urodzenia. Stąd autorzy projektu zwrócili się do uczniów szkół średnich, mieszkających w kraju pochodzenia osób deportowanych, aby w swoich miejscowościach poszukali wszelkich możliwych informacji i w ten sposób odtworzyli ich życie przed Zagładą. Pod tym linkiem znajdziecie efekt pracy naszej grupy: https://convoi77.org/pl/deporte_bio/szwindler-moise/

Wszyscy uczestnicy projektu zostali nagrodzeni certyfikatami i nagrodami książkowymi. Wzięliśmy również udział w podsumowaniu projektu on-line.

administrator

Michał Jacek
Laureat I stopnia
XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów

opiekunowie merytoryczni:
pani Maria Bubiłek
pani Elżbieta Kędrak

Z ogromną radością i dumą informujemy o wybitnym sukcesie ucznia klasy VII Michała Jacka,  który zdobył tytuł Laureata I stopnia w zawodach finałowych XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów. Należy wspomnieć, że sukces Michała jest wynikiem wielkich uzdolnień z różnych dziedzin nauk ścisłych, olbrzymiego wkładu pracy własnej wspieranej wiedzą i pomocą nauczycielek matematyki: pani Elżbiety Kędrak (szkoła podstawowa), pani Marii Bubiłek (liceum ogólnokształcące) oraz ucznia klasy maturalnej Emila Łasochy, który w  ubiegłym roku został finalistą LXXI Olimpiady Matematycznej.

W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy za rozsławianie naszej szkoły oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!

administrator

Kamil Rusztyn
finalista
67. Olimpiady Chemicznej

opiekun merytoryczny:
pan Włodzimierz Kuśmierczuk

Z ogromną przyjemnością przekazujemy informację Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej w Warszawie, że Kamil Rusztyn  uzyskał tytuł finalisty w tegorocznej edycji Olimpiady Chemicznej. Kamil jest uczniem klasy III o profilu biologiczno-chemicznym naszego liceum. Tytuł finalisty uprawnia Kamila do zwolnienia z przestępowania do egzaminu maturalnego z chemii z jednoczesnym uzyskaniem 100% wyniku na świadectwie maturalnym z tego przedmiotu. Inną wymierną korzyścią wynikającego z uzyskanego sukcesu jest otrzymanie preferencyjnych warunków podczas rekrutacji na uczelnie wyższe na które będzie aplikował Kamil. Do zawodów olimpijskich Kamila przygotowywał pan Włodzimierz Kuśmierczuk.

W imieniu całej społeczności naszej szkoły dziękujemy za piękną postawę. Ponadto, składamy serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów Kamilowi i panu Włodzimierzowi. Dziękujemy!!!

Bożena Wojciechowska

 Nina Kowalczyk, ucz. kl. 2 LO,  została laureatką 35. Konkursu Literackiego Debiut 2021 organizowanego przez Zamojski Dom Kultury. Jury w składzie: Aleksandra   Krywko, Piotr Linek, Agnieszka Wyłupek, spośród nadesłanych 29 zestawów poetyckich i prozatorskich, przyznało nagrody i wyróżnienia. Nina otrzymała nagrodę za opowiadanie pt. Miejsce pochodzenia. Poniżej publikujemy fragment. Tekst młodej autorki możecie przeczytać w całości w bibliotece, a w przyszłości w Gazetce Szkolnej u.p.S.! GRATULUJEMY!!!

(…) - Wołowina na cienkim z ostrym sosem!
- Alleluja, alleluja!
Sacrum z profanum, asceza z konsumpcjonizmem, moralność z amoralnością. Usiadłam na ławce, na rondzie. Dziennie przejeżdżało przez nie średnio dwanaście samochodów. Dziesięć lat temu wiosna przeszła tak płynnie w lato, że nikt nie wiedział kiedy. Ciągnęło się długo, jak roztopiona guma smakowa. Siedziałam trzy dni z rzędu na tej samej ławce, czytałam książki. Przez dwanaście godzin potrafiłam przeczytać dwie. Patrzyłam się na tymczasowość. Domy wyglądały jakby ktoś je wczoraj postawił, a jutro miał rozebrać. Nie umiałam wtedy tego nazwać. Dopiero parę lat później zaczęłam podróżować i zdałam sobie sprawę, że wygląda tak większość wsi i małych miasteczek w Polsce. Tymczasowe budynki, tymczasowi ludzie. Teraz widzę, że to złudzenie. Co miało upaść, obrócić się w ruinę, stoi dalej, wcale się nie zmienia. Ludzie, którzy mieli wyjechać, wciąż tu są. Z rezygnacją na twarzy i niepowodzeniem, bo pewnie byli w świecie jak się odgrażali rodzicom. Byli, widzieli, ale z jakiegoś powodu wrócili. Pewnie tej specyficznej tęsknoty objawiającej się nienawiścią. Niechęcią, odrazą, które kupują bilet. Wtedy jednak myślałam tak samo. Że pewnego dnia wyjadę w świat i będę przesyłać tylko pocztówki. Poszukiwałam inspiracji do miejsca rozpoczęcia nowego życia w reportażach, gdy usta po cichu wypowiadały egzotyczne nazwy państw i regionów, nazwiska władców i zasłużonych, a mnie przed oczami stawało bezkresne jezioro, fale uderzające o brzeg albo majestatyczne góry rosnące nad jakąś urokliwą doliną. (…)

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy o doskonałych wynikach naszych uczniów w  finałach w konkursów Lubelskiego Kuratora Oświaty 2020/2021. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów uczniom i ich nauczycielom, którzy przygotowali ich do udziału w konkursie. Dziękujemy!!!

Michał Jacek
laureat
konkursu z fizyki


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
pani Małgorzata Dudzik

Julia Karczmarczuk
laureatka
konkursu z języka angielskiego
pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
pani Beata Cybulska

Michał Jacek
laureat
konkursu z matematyki


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekunowie
pani Elżbieta Kędrak
pani Maria Bubiłek

 

Filip Gradowski
finalista
konkursu z języka angielskiego
pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
pani Bogusława Denys

 

Nina Winniczuk
finalistka
konkursu z języka angielskiego
pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
pani Beata Cybulska

administrator

Uczniowie klas VI i VII wzięli udział w szkolnym konkursie plastyczno-literackim pt. "Jakże piękna jest Polska. Moja Ojczyzna!". Dzięki tworzeniu przewodników i plakatów młodzież miała możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat różnych zakątków naszego kraju, docenić jego historię i piękno. Zwycięską pracę wykonała Anna Portuś – uczennica klasy VI B. Serdecznie gratulujemy Ani kolejnego sukcesu!

Andrzej Czochra

W niedzielę 28 marca 2021r. w muzeum "Szachy świata" odbył się turniej szachowy Wilczym Tropem, w którym udział wzięli również uczniowie naszej Szkoły: Milena Kawka, Adam Pogudz, Wojciech Wojciechowski i Miłosz Wawrykiewicz. Na drugim miejscu zawodów uplasowała się Milena Kawka zdobywając srebrny medal. Patronat Honorowy nad turniejem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej Szkoły.