Personalised Learning

administrator

 

Projekt Erasmus+ ‘Personalised Learning’ realizowany od września 2017r. przez Zamojskie Szkoły Społeczne to innowacyjny program działań ukierunkowanych na stworzenie środowiska sprzyjającego zindywidualizowanemu procesowi nauczania, ukierunkowanego na wszechstronny rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidulanych potrzeb oraz wzmacniającego ich poczucie wartości i integralności. Miasto s-Hertogenbosch(koordynator projektu), szkoły Helicon oraz ATO-Scholenkring z Holandii, Sir Robert PattisonAcademy z Lincoln w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet JyvaskylanAmmattikorkeakoulu z Finlandii oraz Gimnazjum Staffaangymnasiet z Soderhamn w Szwecji to partnerzy Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu, dysponujący bogatym doświadczeniem w zakresie indywidualizacji procesu nauczania, a także dysponujący innowacyjnymi narzędziami sprzyjającymi efektywności nauczania. W dniach 18-21 lutego 2018r. szkoła Sir Robert PattisonAcademy z Lincoln w Wielkiej Brytanii gościła delegacje z instytucji partnerskich w ramach międzynarodowego spotkania projektowego, w którym Szkoły Społeczne reprezentowali dr Bogusław Klimczuk, Dyrektor Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu oraz p. Bogusława Denys, nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektów Erasmus+.W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami z zakresu najlepszych praktyk w metodyce edukacji spersonalizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska, w którym ten proces się odbywa. Różnorodność środowisk w których działają instytucje partnerskie, duże zróżnicowanie narzędzi, którymi dysponują, a także odmienność doświadczeń powodują, że współpraca jest niezwykłą okazją do wzbogacenia systemu pracy z uczniem na wielu płaszczyznach i sprzyja jego wszechstronnemu rozwojowi z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Spotkania warsztatowe, sesje online oraz dyskusje grupy projektowej pozwoliły na wypracowanie pierwszych wspólnych rezultatów projektowych, takich jak narzędzia diagnostyczne wspomagające proces indywidualizacji pracy z uczniem i jego efektywne planowanie. Możliwość przyjrzenia się pracy szkoły partnerskiej, uwzględniającej również ścieżkę kształcenia zawodowego, była kolejną okazją do wymiany doświadczeń i czerpania ze sprawdzonych praktyk najlepszych szkół europejskich. Kolejne spotkanie projektowe planowane jest na czerwiec 2018r. w Zespole Szkół Społecznych w Zamościu.

Kategoria: