Personalised Learning

administrator

 

Projekt Erasmus+ ‘Personalised Learning’ realizowany od września 2017r. przez Zamojskie Szkoły Społeczne to innowacyjny program działań ukierunkowanych na stworzenie środowiska sprzyjającego zindywidualizowanemu procesowi nauczania, ukierunkowanego na wszechstronny rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidulanych potrzeb oraz wzmacniającego ich poczucie wartości i integralności. Miasto s-Hertogenbosch(koordynator projektu), szkoły Helicon oraz ATO-Scholenkring z Holandii, Sir Robert PattisonAcademy z Lincoln w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet JyvaskylanAmmattikorkeakoulu z Finlandii oraz Gimnazjum Staffaangymnasiet z Soderhamn w Szwecji to partnerzy Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu, dysponujący bogatym doświadczeniem w zakresie indywidualizacji procesu nauczania, a także dysponujący innowacyjnymi narzędziami sprzyjającymi efektywności nauczania. W dniach 18-21 lutego 2018r. szkoła Sir Robert PattisonAcademy z Lincoln w Wielkiej Brytanii gościła delegacje z instytucji partnerskich w ramach międzynarodowego spotkania projektowego, w którym Szkoły Społeczne reprezentowali dr Bogusław Klimczuk, Dyrektor Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu oraz p. Bogusława Denys, nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektów Erasmus+.W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami z zakresu najlepszych praktyk w metodyce edukacji spersonalizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska, w którym ten proces się odbywa. Różnorodność środowisk w których działają instytucje partnerskie, duże zróżnicowanie narzędzi, którymi dysponują, a także odmienność doświadczeń powodują, że współpraca jest niezwykłą okazją do wzbogacenia systemu pracy z uczniem na wielu płaszczyznach i sprzyja jego wszechstronnemu rozwojowi z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Spotkania warsztatowe, sesje online oraz dyskusje grupy projektowej pozwoliły na wypracowanie pierwszych wspólnych rezultatów projektowych, takich jak narzędzia diagnostyczne wspomagające proces indywidualizacji pracy z uczniem i jego efektywne planowanie. Możliwość przyjrzenia się pracy szkoły partnerskiej, uwzględniającej również ścieżkę kształcenia zawodowego, była kolejną okazją do wymiany doświadczeń i czerpania ze sprawdzonych praktyk najlepszych szkół europejskich. Kolejne spotkanie projektowe planowane jest na czerwiec 2018r. w Zespole Szkół Społecznych w Zamościu.

administrator

 

W dniach 14-15 czerwca 2018r. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu było gospodarzem międzynarodowego spotkania projektowego w ramach projektu Erasmus+ ‘Personalised Learning’ , dotyczącego zagadnień związanych z nauczaniem zindywidualizowanym. Reprezentanci instytucji partnerskich, Miasta s-Hertogenbosch(koordynator projektu), szkoły Helicon oraz ATO-Scholenkring z Holandii, Sir Robert Pattison Academy z Lincoln w Wielkiej Brytanii, UniwersytetuJyvaskylanAmmattikorkeakoulu z Finlandii oraz Gimnazjum Staffaangymnasiet z Soderhamn w Szwecji uczestniczyli w intensywnym programie, na który składały się sesje warsztatowe, a także wizyty w lokalnych instytucjach edukacyjnych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ze specyfiką działania szkół na poziomie podstawowym (I SSP, SP 8), średnim (I SLO), a także uczelni wyższej (PWSZ) czy specjalizującej się w kształceniu zawodowym (CKP). Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń oraz porównania systemów edukacyjnych w krajach partnerskich. Sesje warsztatowe poświęcone m.in. programom kształcenia kadry pedagogicznej, narzędziom ewaluacyjnym, oczekiwaniom i kwalifikacjom kadry pedagogicznej, a także różnorodności metodyki nauczania ukierunkowanego na indywidualizację pracy z uczniem, stworzyły grunt do dyskusji i analiz porównawczych, na bazie których partnerzy projektu wypracują rekomendacje do praktycznej indywidualizacji nauczania. Niezwykle interesującym elementem spotkania międzynarodowego było seminarium z udziałem uczniów I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Goście byli pod dużym wrażeniem zarówno świadomości uczniów Społeczniakadotyczącej wagi indywidualizacji nauczania, jak i ich doskonałych kompetencji językowych. Wizyta W zamojskim Ratuszu gdzie Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk oraz Pani Agnieszka Kowal, Dyrektor Wydziału Oświaty zapoznali gości ze specyfiką funkcjonowania instytucji edukacyjnych w naszym regionie, była kolejną okazją do wymiany cennych doświadczeń. Kolejny rok działań projektowych zapowiada się równie pracowicie. Nauczanie zindywidualizowane okazuje się być niezwykle istotnym elementem pracy pedagogicznej dla przedstawicieli wszystkich instytucji partnerskich. Projekt Erasmus+ pozwala na wspólne wypracowanie narzędzi i metod pracy, dzięki którym proces edukacyjny przebiegać może w poszanowaniu indywidualnych potrzeb uczniów i przy uwzględnieniu ich indywidualnych możliwości i umiejętności. Dodatkowo, udział w projekcie instytucji o tak zróżnicowanym profilu to niezwykle cenna okazja do zacieśnienia współpracy regionów partnerskich.