MM

administrator

Projekt ‘MathsMatters’ jest realizowany przez I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu w ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+. Przez 2 lata, od września 2017r. do sierpnia 2019r., nasze gimnazjum współpracować będzie ze szkołami z Grecji, Niemiec, Portugalii oraz Węgier, pełniąc rolę koordynatora. Głównym założeniem projektu jest edukacja młodzieży w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz promowanie zainteresowania naukami ścisłymi. Uczniowie rozwijać będą umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów na gruncie lokalnym oraz w zespołach międzynarodowych, doskonaląc i wykorzystując w praktyce wiedzę matematyczną oraz ucząc się przedsiębiorczości. Projekt przewiduje szereg działań lokalnych oraz międzynarodowych, w które zaangażowani są uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele instytucji lokalnych. W ramach projektu przetestowane zostaną innowacyjne metody nauczania stymulujące samodzielne dążenie do rozwiązywania problemów (Inquiry-Based Method), które wcześniej były już skutecznie wdrażane w ramach projektu dla szkoły podstawowej „MissionMaths!”. Uczniowie zaangażowani będą w przygotowywanie prezentacji, filmów, gier edukacyjnych, komputerowych oraz planszowych, których upowszechnianie w międzynarodowej grupie projektowej przyczyni się do efektywniejszej współpracy i rozwoju kreatywności. Projekt zakłada organizację warsztatów dla uczniów oraz nauczycieli. Międzynarodowe warsztaty online wzbogacą warsztat nauczycieli, a także umożliwią wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami. W trakcie realizacji projektu przewidziane są trzy międzynarodowe wymiany grup uczniów – w Portugalii, Niemczech oraz w Polsce. Ponadto w ramach wymiany w Niemczech uczniowie będą brali udział w warsztatach oraz wizytach studyjnych w znanych niemieckich firmach, jak np. Optima. Projekt przewiduje upowszechnianie wypracowanych wspólnie produktów projektu społecznościom lokalnym i międzynarodowym. Językiem komunikacji w projekcie jest język angielski, co powoduje, iż uczniowie i nauczyciele doskonalą poziom kompetencji w tym zakresie. Komunikacja w języku obcym umożliwia również poznanie dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich oraz przyczynia się do przełamania uprzedzeń i stereotypów.

Kategoria: