MM

administrator

 

W ramach dwuletniego projektu „MathsMatters”, realizowanego przez I Społeczne Gimnazjum i wspieranego przez UE w ramach programu Erasmus+ odbyło się II międzynarodowe spotkanie nauczycieli koordynujących projekt. Spotkanie miało miejsce w Budapeszcie oraz Százhalombattana Węgrzech w dniach 26-29 września 2018r. W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu, po dwóch nauczycieli z Polski, Grecji, Niemiec i Portugalii. Zostało zorganizowane i koordynowane przez nauczycieli węgierskich zaangażowanych w realizację działań projektowych. 

Głównym tematem spotkania było podsumowanie zrealizowanych działań lokalnych i wirtualnych oraz ustalenie szczegółowego harmonogramu kolejnych zadań i przedsięwzięć oraz krótkoterminowych wymian uczniów. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniach 11-16 listopada w Grecji a kolejne w maju w  Zamościu. Nauczyciele odwiedzili przede wszystkim partnerską szkołę w Százhalombatta, gdzie brali udział w pokazowej lekcji dotyczącej znaczenia matematyki w lingwistyce. Mieli okazję zmierzyć się z bardzo wymagającymi intelektualne zadaniami, które często pojawiają się na międzynarodowej olimpiadzie lingwistycznej. Nie było łatwo! Nauczyciele węgierscy wspólnie z uczniami zaprezentowali stworzoną przez nich innowacyjną matematyczną grę planszową o ciekawej nazwie „SnailMaths” oraz przypomnieli uczestnikom o świetnej  zabawie z kostką Rubika, której wynalazcą był Węgier. Uczestnicy spotkania brali też udział w grze Escape Room w Budapeszcie, która będzie z pewnością świetną inspiracja dla nauczycieli nie tylko przedmiotów ścisłych.

Spotkanie projektowe stało się nie tylko doskonałym gruntem do omówienia zagadnień ściśle związanych z projektem oraz zacieśnienia przyszłej współpracy. Była to również okazja do wymiany doświadczeń oraz budowania porozumienia międzykulturowego.

administrator

 

W  bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele I Społecznego Gimnazjum realizują 2-letni projekt „MathsMatters” w ramach programu Erasmus+, finansowanego ze środków unijnych.  W dużym skrócie projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki i nowatorskich scenariuszy zajęć oraz wzmocnienie  praktycznej wiedzy matematycznej uczniów, którą można zastosować w innych dziedzinach nauki oraz w życiu codziennym.

W ramach powyższego projektu uczniowie realizują wiele zadań na poziomie lokalnym oraz biorą udział w krótkoterminowych wymianach grup uczniów. Pierwsza taka wymiana odbyła się w listopadzie w Portugalii a ostatnio, na przełomie kwietnia i maja, czwórka gimnazjalistów wraz z nauczycielami przebywała w Schwäbisch Hall (i okolicach) w Niemczech. 

Motywem przewodnim spotkania było zastosowanie matematyki w naukach ścisłych , nowoczesnych technologiach oraz w przemyśle. Jak wiadomo nasz zachodni sąsiad jest krajem najlepiej rozwiniętym  gospodarczo w UE  a land Badenia Wirtembergia słynie m.in. z przemysłu samochodowego, maszynowego, elektrotechnicznego i elektronicznego. Dlatego też realizacja zadań projektowych opierała się głównie na ścisłej współpracy tamtejszych firm oraz szkoły partnerskiej GewerblicheSchule.

Działania merytoryczne podzielone były na dwa moduły: teoretyczny, polegający na wizytach studyjnych w firmach niemieckich, np. WMBFANS, producenta wentylatorów dla różnych gałęzi przemysłu, oraz praktyczny. Ta druga część była z pewnością sporym wyzwaniem da uczestników projektu, którzy musieli m.in. zaprojektować otwieracz do butelek w programie komputerowym SOLIDWORKS oraz wyprodukować efekty swojej pracy z wykorzystaniem technologii CNC i maszyny laserowej TruLaser 1030. Ponadto uczniowie pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli ze szkoły niemieckiej mieli za zadanie zaprojektowanie i wykonanie drewnianego świecznika. Bez zastosowania matematyki z pewnością nie byliby w stanie tego zrobić.

Podczas zajęć terenowych międzynarodowe grupy uczniów miały do rozwiązania różne zadania matematyczne wymagające zarówno wiedzy teoretycznej oraz uważnej obserwacji otoczenia tak aby dostrzec przykłady zastosowania zasad matematycznych(głównie geometrii),a także zaplanować efektywne wykorzystanie czasu wolnego, uwzględniając różne środki transportu, czas przejazdu, ceny biletów, wejściówek oraz miejsce i koszt posiłku. Podobnej współpracy wymagało tworzenie drugiej części przewodnika matematycznego „MathsRulez”, dotyczącej tym razem wykorzystania matematyki w naukach ścisłych.

Dzięki bardzo interesującym warsztatom w Muzeum Sztuki Würthaw Schwäbisch Hall uczestnicy mogli przekonać się jak wiele matematyki można odnaleźć w malarstwie i rzeźbie, u artystów reprezentujących różne nurty i style w sztuce.  Tak jak większość spotkań projektowych, także i to było okazją do nawiązania nowych międzynarodowych znajomości, poznania nieco odmiennej kultury  i stylu życia Europejczyków. Najlepszym przykładem jest wizyta w Wackershofen, skansenie położonym nieopodal Schwäbisch Hall, gdzie uczniowie mogli przekonać się jak wiele wspólnego mają ze sobą kraje europejskie pod względem zwyczajów i elementów życia codziennego na przestrzeni kilku wieków.

Następne spotkanie uczniów i nauczycieli odbędzie się w listopadzie w greckim Volos.

 

administrator

Projekt ‘MathsMatters’ jest realizowany przez I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu w ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+. Przez 2 lata, od września 2017r. do sierpnia 2019r., nasze gimnazjum współpracować będzie ze szkołami z Grecji, Niemiec, Portugalii oraz Węgier, pełniąc rolę koordynatora. Głównym założeniem projektu jest edukacja młodzieży w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz promowanie zainteresowania naukami ścisłymi. Uczniowie rozwijać będą umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów na gruncie lokalnym oraz w zespołach międzynarodowych, doskonaląc i wykorzystując w praktyce wiedzę matematyczną oraz ucząc się przedsiębiorczości. Projekt przewiduje szereg działań lokalnych oraz międzynarodowych, w które zaangażowani są uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele instytucji lokalnych. W ramach projektu przetestowane zostaną innowacyjne metody nauczania stymulujące samodzielne dążenie do rozwiązywania problemów (Inquiry-Based Method), które wcześniej były już skutecznie wdrażane w ramach projektu dla szkoły podstawowej „MissionMaths!”. Uczniowie zaangażowani będą w przygotowywanie prezentacji, filmów, gier edukacyjnych, komputerowych oraz planszowych, których upowszechnianie w międzynarodowej grupie projektowej przyczyni się do efektywniejszej współpracy i rozwoju kreatywności. Projekt zakłada organizację warsztatów dla uczniów oraz nauczycieli. Międzynarodowe warsztaty online wzbogacą warsztat nauczycieli, a także umożliwią wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami. W trakcie realizacji projektu przewidziane są trzy międzynarodowe wymiany grup uczniów – w Portugalii, Niemczech oraz w Polsce. Ponadto w ramach wymiany w Niemczech uczniowie będą brali udział w warsztatach oraz wizytach studyjnych w znanych niemieckich firmach, jak np. Optima. Projekt przewiduje upowszechnianie wypracowanych wspólnie produktów projektu społecznościom lokalnym i międzynarodowym. Językiem komunikacji w projekcie jest język angielski, co powoduje, iż uczniowie i nauczyciele doskonalą poziom kompetencji w tym zakresie. Komunikacja w języku obcym umożliwia również poznanie dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich oraz przyczynia się do przełamania uprzedzeń i stereotypów.

administrator

Od września b.r. I Społeczne Gimnazjum realizuje 2-letni projekt Erasmus+ „MathsMatters” dotyczący innowacyjnych metod nauczania matematyki i jej zastosowaniu w innych dziedzinach nauki.

W ramach powyższego projektu czwórka gimnazjalistów wraz z nauczycielami wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu uczniów, które odbyło się w dniach 18-23 listopada w Peso da Regua w Portugalii. Motywem przewodnim spotkania było odnajdywanie matematyki w sztuce i oraz jej praktyczne zastosowanie w informatyce.

Spotkanie rozpoczęło się od warsztatów w Casa da Musica -okazałymcentrum muzycznym w Porto zaprojektowanym przez holenderskiego architekta RemaKoolhaas, które jest jedyną na świecie salą koncertową, gdzie dwie ściany są całkowicie wykonane z szkła. Budowla jest idealnym przykładem połączenia matematycznej precyzji, innowacyjnych rozwiązań architektonicznych oraz piękna sztuki wizualnej i muzycznej.

Podczas licznych zajęć terenowych uczestnicy spotkania mieli do rozwiązania szereg zadań matematycznych wymagających uważnej obserwacji otoczenia tak aby dostrzec przykłady zastosowania zasad matematycznych(głównie geometrii). Były więc szarady, łamigłówki, zagadki i wiele innych. W czasie eksperymentów fizycznych uczniowie obliczali m.in. „długość” dźwięku a także przedstawiali swoje własne „odkrycia” dotyczące zastosowania matematyki w życiu codziennym. Uczniowie mieli też okazję przetestować innowacyjną grę planszową „Maths Quest”, przygotowaną przez nauczycieli ze szkoły portugalskiej w ramach projektu „MathsMatters”. Gra była sporym wyzwaniem bowiem uczestnicy grali w zespołach międzynarodowych i musieli ze sobą ściśle współpracować tak aby rozwiązać rozmaite zadania w sposób kreatywny. Podobnej współpracy wymagało tworzenie pierwszej części przewodnika matematycznego „MathsRulez”, dotyczącej wykorzystania matematyki w sztuce i informatyce.

Tak jak większość spotkań projektowych, także i to było okazją do nawiązania nowych międzynarodowych znajomości, poznania odmiennej kultury i stylu życia Europejczyków.

Następne spotkanie uczniów odbędzie się na przełomie kwietnia i maja w Schwabisch Halll w Niemczech.

 

administrator

 

 • 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. "Maths Matters", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne– współpraca szkół programu Erasmus +.

 • 2. Informacje o projekcie
 1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2019
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus +.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów I Społecznego Gimnazjum i. Unii Europejskiej w Zamościu
 4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów (minimum30 osób).
 5. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 6. Projekt realizowany jest w formie różnych zajęć pozalekcyjnych, szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.
 7. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności podstawowych uczniów (matematycznych i w naukach ścisłych) oraz przekrojowych ( ICT, języki obce) oraz wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli
 8. Pozostałe cele projektu to:
 • rozwój umiejętności społecznych: odpowiedzialność, solidarność, akceptacja i tolerancja w stosunku do innych
 • podniesienie kompetencji językowych
 • opanowanie umiejętności adaptacji i zmiany podejścia pedagogicznego
 • rozwijanie gotowości do dzielenia się doświadczeniami z europejskimi kolegami
 • otwartość na Europę
 1. Partnerami I Społecznego Gimnazjum w Zamościu są szkoły z Grecji, Niemiec, Portugalii i Węgier.
 2. Projekt przewiduje krótkoterminowe wymiany uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.
 3. Wymiany (tzw. mobilności) są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów lotniczych oraz ubezpieczenia. Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich lub w hostelach. Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu.
 4. Zgodnie z zapisami wniosku projektowego, w mobilnościach może uczestniczyć tylko niewielka liczba uczniów (13).
 • 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu
 1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach 05.09-06.09.2017r. poprzez wpis uczniów na listę uczestników.
 2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą: Koordynator projektu – Monika Borkowska, Dyrektor szkoły – p. Bogusław Klimczuk  oraz nauczyciele matematyki, biologii, fizyki, geografii oraz informatyki
 3. W działaniach projektowych może brać udział cała społeczność szkolna.
 4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie: motywacja ucznia do udziału w projekcie, · zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji, · pozytywna opinia wychowawcy.
 5. Zgoda na udział w projekcie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia oraz publikację jego wytworów.
 6. Uczeń składa powyższą deklarację udziału w projekcie u koordynatora projektu.
 7. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości
 • 4 Skreślenie z listy uczestników projektu
 1. W razie nie wywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.
 2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
 • 5 Kryteria kwalifikacji uczniów do międzynarodowych krótkoterminowych wymian uczniów do szkół partnerskich (mobilności)
 1. Rekrutacji dokonuje Zespół Projektowy.
 2. Wszyscy uczniowie biorący udział w wyjazdach zagranicznych uczestniczą na tych samych zasadach, które zostały zawarte w regulaminie.
 3. Z uwagi na to, że w wymianach może wziąć udział tylko 13 uczniów w ciągu 2 lat trwania projektu, udział w mobilnościach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację poszczególnych działań projektu.
 4. Do udziału w wymianach brani są pod uwagę uczniowie spełniający następujące kryteria:
 5. a) aktywny udział w pracach projektowych
 6. b) co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania na semestr i/lub koniec roku szkolnego
 7. c) co najmniej bardzo dobra ocena z języka angielskiego, matematyki lub biologii/fizyki/geografii/ informatyki
 8. d) brak przeciwskazań medycznych
  e)predyspozycje społeczne ucznia: otwartość, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 1. f) deklaracja przyjęcia ucznia (gościa) podczas wymiany w Polsce w czerwcu 2019r.
 2. g) aktywny udział w życiu kulturalno- społecznym szkoły i zaangażowanie w jej działalność

W przypadku, gdy liczba uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu przekroczy ilość dostępnych miejsc, wówczas Zespół Projektowy podejmie decyzję w oparciu o kryteria 4a, 4b, 4c oraz 4d .

 1. Uczniowie mogą uczestniczyć w mobilności zagranicznej tylko jeden raz
 2. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu zagranicznego.
 • 6 Zasady uczestnictwa w mobilnościach
 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Formularz zgody jest dostępny na stronie szkoły.
 2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 3. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty.
 4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z takiej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
 5. Wszystkich uczestników wymiany obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
 6. Każdy uczestnik mobilności zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz
  o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
 8. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
 9. Uczestnicy wymiany mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania
 10. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.).
 11. Opiekę nad uczniami sprawują uczestniczący w mobilności nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.
 12. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń koordynatora projektu
  i opiekunów.
 13. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.
 14. W przypadku niepodporządkowania się lub złamania niniejszego regulaminu nastąpi wykluczenie ucznia z dalszego udziału w projekcie,
 15. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Zespół Projektowy.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje przez cały okres trwania projektu.
 3. Regulamin jest dostępny u dyrektora szkoły, koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.