O DysTrans

administrator

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2, komponent strategicznej współpracy między instytucjami ( projekty innowacyjne). Dla Szkół Społecznych jest to projekt z wielu względów bardzo istotny :

-podejmuje bardzo ważną tematykę wsparcia uczniów z dysleksją rozwojową,

-pozwala na wsparcie uczniów konkretnymi działaniami, innowacyjnymi w skali europejskiej,

-tworzy nową sieć współpracy z partnerami o dominującej w swoich krajach pozycji w zakresie wsparcia dzieci z dysleksją,

-rozwija kompetencje nauczycieli i umożliwia bezpośrednią pomoc dzieciom i rodzicom.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

-opracowanie Indywidualnego Planu Edukacyjnego dla uczniów dyslektycznych rozpoczynających edukację na wyższych etapach edukacyjnych, po zakończeniu edukacji wczesnoszkolnej,

-opracowanie poradnika dla rodziców, definiującego zasady, cele i metody pracy w domu z dziećmi dyslektycznymi w okresie przejścia między etapami edukacyjnymi,

-opracowanie poradnika dla nauczycieli precyzującego metody pracy i wsparcia dyslektyków w szkole podstawowej i średniej

-przeprowadzenie cyklu zajęć wspierających dzieci dyslektyczne, wykorzystujących wypracowane w projekcie metody,

-zorganizowanie w Zamościu międzynarodowej konferencji, poświęconej pomocy dzieciom z dysleksją rozwojową.

Kategoria: