start

administrator

Kiedy na stronie internetowej szkoły opisujemy sukcesy naszych licealistów, musimy wspomnieć jeszcze o jednym – uczeń klasy 2a LO, Philip Hart, uzyskał stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020. Ta nagroda przyznawana jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Sukces Philipa nie jest dziełem przypadku – jego systematyczna praca i wysiłek włożone w naukę zaowocowały nie tylko najwyższą w liceum średnią ocen, ale również innymi sukcesami. Wystarczy przytoczyć tu choćby fakt, że uczeń został nagrodzony statuetką „Clickonmaniac Champion 2019” za najlepsze wyniki w konkursie języka angielskiego uzyskane w ciągu 10 lat. Wspólnie z Philipem cieszymy się z sukcesów, gratulujemy serdecznie i nie ukrywamy, że liczymy na więcej!