start

administrator

Drodzy absolwenci gimnazjum, z radością informujemy, że nasze liceum otrzymało akredytację Senatu Szkoły Głównej Handlowej dla tworzonej od roku szkolnego 2016/2017 klasy akademickiej SGH. Warto wspomnieć, że Szkoła Główna Handlowa zaprosiła do współpracy w programie tylko 45 liceów w Polsce. Nasza szkoła jako jedyna w Zamościu oraz powiatach ościennych ma prawo do tworzenia klasy akademickiej.

Jakie nowe możliwości kształcenia stwarza klasa akademicka SGH?

Celem programu „Klasa akademicka SGH” jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się liceami w Polsce. Udział w programie stwarza licealistom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. 

W ramach programu organizowane są dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi. 
 
Co proponujemy uczniom klasy akademickiej SGH?
 
Ważnymi elementami procesu kształcenia w obszarze ekonomii i przedsiębiorczości w klasie objętej patronatem SGH będą:
  • cykliczne warsztaty, tzw. Maratony przedsiębiorczości, podczas których młodzież będzie uczestniczyła w ćwiczeniach symulacyjnych, spotkaniach z przedstawicielami biznesu i zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego;
  • konkursy i rozgrywki o tematyce ekonomicznej organizowane przez młodzież dla uczniów zamojskich gimnazjów;
  • szkolne dni kariery, podczas których uczniowie odwiedzą lokalne przedsiębiorstwa, zapoznając się z kulturą organizacyjną, organizacją pracy i wymaganiami pracodawców;
  • uczestnictwo w różnego typu konkursach wiedzy ekonomicznej, organizowanych na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim (w tym również w Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej);
  • redagowanie artykułów o tematyce ekonomicznej do szkolnej gazety.

SGH to marka, której nie trzeba reklamować - jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy akredytację  tak renomowanej uczelni. Zapraszamy!!!.