Virtual Reality Class for Us

administrator

Zamojskie Szkoły Społeczne od roku 2017 wspólnie z partnerami z Turcji (ELAZIG ATATURK ANADOLU LISESI – Elazığ), Łotwy (Daugavpils 3. vidusskola – Daugavpils), Rumunii (Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" - Rosiorii de Vede) i Hiszpanii (STUCOM – Barcelona) realizują projekt Virtual Reality Class for Us.

Cele projektu:

 • ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki;
 • stosowanie procesu nauczania opartego na elementach rzeczywistości wirtualnej, co pozwala wszystkim uczniów, niezależnie od sytuacji społecznej, ekonomicznej, predyspozycji i ograniczeń, uczyć się w egalitarnym, motywującym i innowacyjnym środowisku;
 • rozwój kreatywności i motywacji uczniów, którzy rozszerzą posiadane kompetencje o tworzenie elementów rzeczywistości wirtualnej;
 • dzielenie się dobrymi praktykami bazującymi na koncepcji tzw. odwróconej klasy - zanim uczeń spotka się z nauczycielem na lekcji, zapoznaje się z omawianymi zagadnieniami, studiując przygotowane materiały multimedialne - nagrane prezentacje, podcasty lub ebook-i;
 • podnoszenie sprawności posługiwania się językiem angielskim;
 • rozwój umiejętności informatycznych wśród uczniów i nauczycieli;
 • wypracowanie pozytywnego i otwartego podejścia do wartości innych kultur europejskich;

 PARTNERZY:

 1. Hiszpania: Stucom SA stucom.com
 1. Turcja: ELAZIG ATATURK ANADOLU LISESI http://elazigataturkanadolu.meb.k12.tr/tema/index.php
 1. Łotwa: Daugavpils 3. vidusskola daug3vsk.lv

 1. Rumunia: Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"