Konkursy kuratoryjne 2018 - szkoła podstawowa

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas III osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.

 

 

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z OKE Kraków.

     CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
język polski historia i wiedza o społeczeństwie
punkty % stanin punkty % stanin
32 100 1-9 32 100 1-9
Szkoła 28,5 89,2 9 26,1 81,5 9
Gmina/Powiat 24,1 75,4 7 20,0 62,6 6
Województwo 22,6 70,7 5 18,9 59,1 6
Polska ----- 69,0 5 ----- 59,0 6

 

     CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
matematyka przedmioty przyrodnicze
punkty % stanin punkty % stanin
29 100 1-9 28 100 1-9
Szkoła 22,0 75,9 9 20,3 72,4 9
Gmina/Powiat 15,0 51,8 7 15,8 56,4 7
Województwo 13,5 46,7 6 14,8 52,9 6
Polska ----- 47,0 6 ----- 52,0 5

 

     JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
język angielski poziom podstawowy język angielski poziom rozszerzony
punkty % stanin punkty % stanin
40 100 1-9 40 100 1-9
Szkoła 37,1 92,7 8 32,7 81,8 brak danych
Gmina/Powiat 29,1 72,7 6 21,8 54,4 brak danych
Województwo 26,4 66,0 5 18,8 47,8 brak danych
Polska ----- 67,0 5 ----- 49,0 brak danych
Kategoria: