start

Bożena Wojciechowska

W ramach współpracy z Książnicą Zamojską w dniu 11 marca 2016 r. uczniowie klasy 1A  liceum wzięli udział w projekcie ekologicznym  Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę. Edukacja odbywa się za pomocą gier planszowych oraz internetowej. W ten sposób organizatorzy pragną  zwiększyć wiedzę młodych ludzi na temat bioróżnorodności, zmian klimatu oraz ekonomicznej wartości ekosystemów. Twórcy inspirowali się ideą serious games, czyli gier, które nie tylko bawią, ale również skłaniają do refleksji, przekazują wiedzę i pozwalają nabywać umiejętności.* Uczestnicy ucząc się, bawili się dobrze. Przewodnikiem po grach „Ropa z Catanu” i „Władcy doliny” była Pani Joanna Kołtun – pracownik Książnicy Zamojskiej.

* Zielone gry[on-line] [dostęp: 14 marca 2016] Dostępny w internecie: [http://zielonegry. crs.org.pl/]