Finaliści Olimpiady Języka Łacińskiego

Agnieszka Duras

Nasze szkoły dzięki uczestnictwu w programie partnerskim "Szkoła daje moc!" Fundacji Usłyszeć Afrykę otrzymały Certyfikat "Szkoły z Mocą" oraz trzy instrumenty  muzyczne z Kenii. Zebrane w tym programie środki umożliwiły naukę dzieci w Ugandzie,  przyczyniły się do podniesienia jakości nauczania oraz poprawy warunków edukacyjnych w Afryce.

Zwłaszcza te instrumenty muzyczne wzbudziły szczególne zainteresowanie podczas kolędowania w tym roku w budynkach naszych szkół. Przebrani za Maryję, aniołów, królów, pastuszków, dziecko z Syrii  nasi najmłodsi uczniowie  z klas 0-3 przyjmowani byli  z dużym entuzjazmem.  Grali na dzwonkach, skrzypcach i instrumentach z Kenii.

 Kolędnicy misyjni  zbierali 660 złotych, które zostały przekazane  na pomoc poszkodowanym w  wojnie w Syrii.

 Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

Kategoria: