pomoc

administrator

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”– nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne.


Szanowni Rodzice i Uczniowie rozpoczął się proces składania wniosków o  przyznanie, na rok szkolny 2020/2021, stypendiów najzdolniejszym uczniom województwa lubelskiego. O stypendium starać się mogą uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniowie I klas liceów ogólnokształcących oraz uczniowie II i III klas liceów ogólnokształcących.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 należy składać, w trybie zgodnym z zapisami regulaminu,  do 18 września 2020r.

Link do ogłoszenia o konkursie:
https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/

Link do dokumentacji konkursowej:
https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1116&p1=szczegoly&p2=1544261

W związku z sytuacją Covid 19, prosimy o samodzielne wypełnienie wniosków oraz niezbędnych formularzy. W celu wyznaczenia opiekuna dydaktycznego (nauczyciel wyznaczony przez dyrekcję szkół) oraz opieczętowania i podpisania wymaganych formularzy, uczniowie powinni zgłaszać się do z-cy dyrektora Szkół Społecznych – Agnieszki Jaczyńskiej.

Prosimy o dokładne czytanie regulaminu ponieważ, w stosunku do ubiegłego roku, zmieniono niektóre kryteria.

administrator

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy, że 100% absolwentów klas maturalnych uzyskało świadectwa dojrzałości osiągając doskonałe wyniki z wybranych przez siebie egzaminów maturalnych. Składamy serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej. Gratulujemy i dziękujemy.

 

 

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z OKE Kraków i CKE - 11 sierpnia 2020r.

 

przedmiot

 

poziom

średni wynik [%] i staniny [S]

I SLO

S

Polska

S

 licea w Polsce

S

Zamość

licea woj. lubelskie

j.polski

podstawowy

70

7 52 5 56 5 56 55

j.polski

rozszerzony

90

8  57 5  60 5  63  58

j.angielski

podstawowy

91

7  71 5  77 5  71  74

j.angielski

rozszerzony

74

6  56 5  62 5  56  59

matematyka

podstawowy

86

7  52 5  58 6  61  59

matematyka

rozszerzony

83

8  34 5  44 6  62  45

fizyka

rozszerzony

57

7  34 5 42 6  44  43

chemia

rozszerzony

72

7  38 5  41 5  44  44

biologia

rozszerzony

70

7  43 5  47 5  46  48

geografia

rozszerzony

41

7  21 6  26 6  25  26

historia

rozszerzony

77

8  33 5  37 6  43  36

WOS

rozszerzony

67

8  29 5  33 6  36  31

informatyka

rozszerzony

78

8  29 6 39 6  27  27

j.niemiecki

podstawowy

80

7  55 5  63 6  65  63

j.niemiecki

rozszerzony

41

4  56 5  63 5  60  59

j.francuski

podstawowy

100

9  80 4  85 5  100  83

j.francuski

rozszerzony

83

7  58 5  61 5  89  61

j.hiszpański

podstawowy

96

7  75 3  76 4  81 75

j.hiszpański

rozszerzony 91 9  55 5  56 5  -  57

j.rosyjski

podstawowy 88 6  60 5  67 6  - 65

j.łaciński

rozszerzony 100  -  48 - 50 -
 -  71

 

Objaśnienie rozkład wyników wg skali staninowej