kalendarz

administrator

Najważniejsze informacje o I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu

 • rekrutacja do klas „0” do "8” na rok szkolny 2023/2024,
 • klasy 16 osobowe, wyjątkowo 18 osobowe,
 • codziennie 7 godzin zajęć,
 • 4 godz. j. angielskiego w tygodniu,
 • drugi j. obcy (j. niemiecki lub hiszpański) – 2 godziny w tygodniu,
 • w ramach zajęć: szachy, informatyka, basen, tenis,
 • ponad 12 kół przedmiotowych,
 • od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie w sprawdzianie po 6 klasie,
 • możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • czesne w klasie „0” – 470 zł/miesiąc, wraz z wyżywieniem,
 • brak wpisowego (obowiązuje opłata za pierwsze dwa miesiące nauki w szkole - najczęściej lipiec i sierpień roku poprzedzającego nowy rok szkolny w którym uczeń/uczennica rozpocznie naukę).

Pierwszy kontakt ze szkołą jest u nas wspaniałą przygodą, odkrywaniem tajemnic otaczającego świata w atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia i rodzinnego ciepła, ponieważ:

 • tworzymy klasową rodzinę, zapraszając rodziców do współpracy i wspólnej realizacji przedsięwzięć,
 • modyfikujemy system oceniania, wprowadzając karty samooceny,
 • pracujemy poza „ławą szkolną” w ramach „Zielonej szkoły”,
 • zapewniamy obcowanie ze światem kultury (kino, teatr, wystawy itp.),
 • umożliwiamy dzieciom zaprezentowanie swoich talentów artystycznych (inscenizacje, przedstawienia, uroczystości),
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe - rozwijające i wyrównujące umiejętności,
 • nauczamy dwóch  języków obcych (5 godzin tygodniowo),
 • w ramach zajęć prowadzimy naukę pływania, gry w szachy, tenisa, gimnastykę,
 • zapewniamy opiekę nad uczniami od 7:15 do 16:00.

w klasach IV – VI (VII) przygotowujemy dzieci do zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego. Dlatego:

 • zwiększamy liczbę godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów, aby dostosować ją do potrzeb uczniów i zespołów klasowych,
 • uczymy systematyczności i kształtujemy umiejętność zdobywania wiedzy,
 • nauczamy języka angielskiego z podziałem na grupy

 

Pobierz podanie do szkoły podstawowej

administrator

Najważniejsze informacje o I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu

 • rekrutacja do klas „0” do "8” na rok szkolny 2023/2024,
 • klasy 16 osobowe, wyjątkowo 18 osobowe,
 • codziennie 7 godzin zajęć,
 • 4 godz. j. angielskiego w tygodniu,
 • drugi j. obcy (j. niemiecki lub hiszpański) – 2 godziny w tygodniu,
 • w ramach zajęć: szachy, informatyka, basen, tenis,
 • ponad 12 kół przedmiotowych,
 • od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie w sprawdzianie po 6 klasie,
 • możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,
 • czesne w klasie „0” – 470 zł/miesiąc, wraz z wyżywieniem
 • brak wpisowego (obowiązuje opłata za pierwsze dwa miesiące nauki w szkole - najczęściej lipiec i sierpień roku poprzedzającego nowy rok szkolny w którym uczeń/uczennica rozpocznie naukę).

Pierwszy kontakt ze szkołą jest u nas wspaniałą przygodą, odkrywaniem tajemnic otaczającego świata w atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia i rodzinnego ciepła, ponieważ:

 • tworzymy klasową rodzinę, zapraszając rodziców do współpracy i wspólnej realizacji przedsięwzięć,
 • modyfikujemy system oceniania, wprowadzając karty samooceny,
 • pracujemy poza „ławą szkolną” w ramach „Zielonej szkoły”,
 • zapewniamy obcowanie ze światem kultury (kino, teatr, wystawy itp.),
 • umożliwiamy dzieciom zaprezentowanie swoich talentów artystycznych (inscenizacje, przedstawienia, uroczystości),
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe - rozwijające i wyrównujące umiejętności,
 • nauczamy dwóch  języków obcych (5 godzin tygodniowo),
 • w ramach zajęć prowadzimy naukę pływania, gry w szachy, tenisa, gimnastykę,
 • zapewniamy opiekę nad uczniami od 7:15 do 16:00.

w klasach IV – VI (VII) przygotowujemy dzieci do zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego. Dlatego:

 • zwiększamy liczbę godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów, aby dostosować ją do potrzeb uczniów i zespołów klasowych,
 • uczymy systematyczności i kształtujemy umiejętność zdobywania wiedzy,
 • nauczamy języka angielskiego z podziałem na grupy

 

Pobierz podanie do szkoły podstawowej

administrator

Informatyka
Pan Andrzej Cis zaprasza na zajęcia dodatkowe z informatyki
Grupa docelowa: klasy 2-3
Termin: piątek 14.30-16.00
Zapisy: przez dziennik elektroniczny bezpośrednio u Prowadzącego.
 
Robotyka
Pani Magdalena Kaniowska zaprasza na zajęcia z robotyki
Temat: Robotyka dla ciekawskich
Grupa docelowa: klasy 1-3
Termin: wtorek 14.30 - 16.00
Zapisy: przez dziennik elektroniczny, bezpośrednio u Prowadzącej
 
"Matematyka praktyczna"
Pani Elżbieta Kędrak zaprasza na zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 4-6
Temat: "Matematyka praktyczna"
Zapisy: przez dziennik elektroniczny, bezpośrednio u Prowadzącej
Termin: wtorek, środa lub czwartek,
Minimalna liczba uczestników: 10, maksymalna - 18.
 
Fizyka dla ciekawskich"
Pani Małgorzata Dudzik zaprasza na zajęcia dodatkowe dla klas 4-6
Temat: "Fizyka dla ciekawskich"
Termin: poniedziałek, wtorek lub środa 14.30-15.15
Zapisy: przez dziennik elektroniczny bezpośrednio u Prowadzącej
Minimalna liczba uczestników - 10, maksymalna - 18

administrator

W roku szkolnym 2024/2025 I Społeczne Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu proponuje kształcenie przygotowujące do studiów wyższych w poniżej wymienionych klasach:

 • matematyczno-fizycznej,
 • biologiczno-chemicznej z matematyką rozszerzoną,
 • biologiczno-chemicznej,
 • humanistycznej, 
 • matematyczno-ekonomicznej,
 • klasie rozszerzeń indywidualnych.
 • klasy 16-18 osobowe,
 • codziennie 7-8 godzin zajęć,
 • bogata oferta zajeć dodatkowych,
 • możliwość udziału w bardzo ciekawych projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+,

Priorytetem nauczania w liceum jest przygotowanie uczniów do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym i umożliwienie im podjęcia studiów na wybranych kierunkach renomowanych uczelni. W związku z tym:

 • elastycznie dostosowujemy plany nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży, zwiększając liczbę godzin z przedmiotów egzaminacyjnych,
 • skutecznie przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad zwalniających z egzaminów maturalnych,
 • przeprowadzamy wiele próbnych egzaminów, co w efekcie procentuje świetnymi wynikami matur,
 • rozwijamy zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych,
 • nauczamy języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz drugiego języka obcego (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) z podziałem na grupy zaawansowania.

 

Pobierz podanie do liceum

 

administrator

Harmonogram zajęć na basenie

Zapisy u Pana Jacka Szponara, przez dziennik elektroniczny lub osobiście. Dzieci zawieziemy na basen. Państwo je odbierają po zakończeniu zajęć (Basen OSIR).

Poniedziałek: godz. 15:45 - 16:45 SLO i klasy V - VIII SSP

Wtorek: godz. 15:00- 16:00 Klasy III A,B SSP i klasy IV - VIII SSP

Środa: godz. 15:00 - 16:00 Klasy I A, B SSP

Czwartek: godz. 15:00 - 16:00 Klasy II A, B, C SSP