Maths Matters

administrator

WAŻNE INFORMACJE!!!

Uczniowie klas 3-8 SP, gimnazjum i liceum zainteresowani udziałem w konkursie FOX powinni zgłosić się do swojego nauczyciela języka angielskiego do czwartku 10 stycznia 2019r. i wpłacić 9 zł za udział oraz - ewentualnie - 14.50 zł za książkę. Wykaz lektur obowiązujących w tegorocznej edycji konkursu oraz testy z poprzednich lat zamieszczone są na stronie www.fox.bielsko.pl w zakładce Materiały przygotowawcze. Konkurs odbędzie się 5 marca 2019r.

administrator

W dniach 2-4 stycznia 2019r. szkoła organizuje dyżur opiekuńczy w godzinach 7.15-16.00. Dyżur będzie odbywał się w budynku nr 9 (edukacja wczesnoszkolna).

administrator
administrator

14 listopada 2018 r. (środa) w godzinach 13.00-14.00 odbędą się eliminacje szkolne konkursu języka angielskiego ClickOnManiac wg następującego porządku:

Budynek nr 54

  • aula E – uczniowie klas: 4, 5, 6 I Społecznej Szkoły Podstawowej
  • aula F – uczniowie klas: 7 i 8 I Społecznej Szkoły Podstawowej

Budynek nr 14 (liceum)

  • sala nr 39 – uczniowie I Społecznego LO
  • sala nr 38 - uczniowie III klas I Społecznego Gimnazjum

Prosimy uczniów o obecność przed wyznaczonymi salami o godz. 12.45.