Maths Matters

administrator

W przyszłym tygodniu planujemy pierwsze spotkania klasowe:

Klasa "0" - termin spotkania klasowego będzie podany odrębnie przez Panią Mirosławę Muda

Szkoła podstawowa (SP) 11.09.2019 (środa)

Spotkania klasowe dla rodziców:

  • SP kl. 1-3 - godz. 16.00, budynek Koszary 9,
  • SP Kl. 4-6 - godz. 17.00, budynek Koszary 15,
  • SP Kl. 7-8 - godz. 17.00, budynek Koszary 54. Po spotkaniach klasowych szkolenie dla rodziców uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty 2020.

 

Liceum (LO) 12.09.2019 (czwartek)

Spotkania klasowe dla rodziców:

  • LO trzyletnie klasy 1. godz. 16.00 - spotkanie ogólne, Hotel Carskie Koszary, następnie spotkania z wychowawcami w klasach, budynek Koszary 14,
  • LO trzyletnie klasy 2-3, 16.00 = spotkania z wychowawcami w klasach, Budynek Koszary 14. Po spotkaniach klasowych szkolenie dla rodziców maturzystów.
  • LO czteroletnie godz. 17.00 - spotkanie ogólne, Hotel Carskie Koszary, następnie spotkania z wychowawcami w klasach, budynek Koszary 16.

Ubezpieczenia NNW

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca uwagę Dyrektorom i rodzicom, że ubezpieczenia szkolne NNW są dobrowolne a Dyrektor Szkoły nie jest upoważniony do podejmowania działań w tym zakresie. (link: https://kuratorium.kielce.pl/31874/informacja-men-w-sprawie-ubezpieczenia-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej/).

Z uwagi na powyższe w roku szkolnym 2019/2020 kwestie ubezpieczeń NNW uczniów pozostawiamy rodzicom i nie planujemy działań w tym zakresie. Rodzice mogą dokonać takiego ubezpieczenia samodzielnie, wybierając najbardziej korzystną dla siebie ofertę lub tez nie ubezpieczać uczniów w ogóle.

Jak wynika z w/w informacji ubezpieczenie NNW jest dobrowolne a w statutach i innych dokumentach Szkół Społecznych w Zamościu nie ma szczególnych regulacji w tym zakresie i szkoły nie będą go wymagać. W przypadku wyjazdów  zagranicznych uczniów w ramach projektów będą oni ubezpieczani na koszt projektów (ubezpieczenie obowiązkowe).


Łącząc wyrazy szacunku

Bogusław Klimczuk
Dyrektor

Kategoria: