Mission Maths

Monika Borkowska

W ramach projektu Mission – Maths!, wspieranego przez UE w ramach programu Erasmus+ koordynowanego i realizowanego przez I Społeczną Szkołę Podstawową odbyło się I międzynarodowe spotkanie nauczycieli koordynujących projekt.

Od 23 do 25 października 2015 gościliśmy w naszym mieście grupkę 8 nauczycieli z Hiszpanii, Niemiec, Grecji i Włoch. Głównym tematem spotkania było ustalenie harmonogramu zadań i przedsięwzięć lokalnych i wirtualnych oraz kolejnych spotkań i warsztatów w ramach projektu. Jednak najbardziej emocjonującym wydarzeniem był wybór oficjalnego logo projektu. Każdy z partnerów przygotował projekty w swoich szkołach a goście i gospodarze musieli wybrać ten najlepszy. Ostatecznie wygrał projekt szkoły w Santa Amalia z Hiszpanii i od tego czasu pojawia się na wszystkich dokumentach i materiałach projektowych.

Gościom przypadł do gustu przygotowany specjalnie dla nich program kulturalny, na który składało się zwiedzanie zamojskiej Starówki i fortyfikacji Twierdzy Zamość, parku miejskiego, Muzeum Arsenał oraz… naszej szkoły. Polska architektura, gościnność i serdeczność złożyły się na niepowtarzalny charakter i klimat międzynarodowego spotkania.

Spotkanie projektowe stało się nie tylko doskonałym gruntem do omówienia zagadnień ściśle związanych z projektem oraz zacieśnienia przyszłej współpracy. Była to również okazja do wymiany doświadczeń oraz budowania porozumienia międzykulturowego. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali sprawną organizację pierwszego etapu projektu. Nasi goście, zarówno ci, którzy byli w Polsce po raz pierwszy jaki i stali bywalcy zapewniali, że chętnie tu wrócą, aby lepiej poznać nasz kraj. Nam również smutno było żegnać się z nimi. Najbliższe spotkanie odbędzie się ponownie w Zamościu w kwietniu 2016r., tym razem wraz z uczniami ze wszystkich krajów partnerskich.

Kategoria: