Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017/2018

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas III osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.

 

 

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z OKE Kraków.

     CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
język polski historia i wiedza o społeczeństwie
punkty % stanin punkty % stanin
32 100 1-9 32 100 1-9
Szkoła 28,9 90,4 9 25,8 80,5 9
Gmina/Powiat 24,3 76,0 7 20,2 63,1 7
Województwo 22,1 69,1 6 18,8 58,7 6
Polska - 68,0 5 - 59,0 6

 

     CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
matematyka przedmioty przyrodnicze
punkty % stanin punkty % stanin
29 100 1-9 28 100 1-9
Szkoła 23,7 81,7 9 22,5 80,5 9
Gmina/Powiat 16,4 56,5 6 16,7 59,5 7
Województwo 15,0 51,6 5 15,6 55,9 6
Polska - 52,0 5 - 56,0 6

 

     JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
język angielski poziom podstawowy język angielski poziom rozszerzony
punkty % stanin punkty % stanin
40 100 1-9 40 100 1-9
Szkoła 38,0 94,9 9 35,2 88,0 -
Gmina/Powiat 29,7 74,1 6 23,6 59,0 -
Województwo 26,5 66,3 5 19,7 49,3 -
Polska - 68,0 5 - 52,0 -

 

  JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
język niemiecki poziom podstawowy język niemiecki poziom rozszerzony
punkty % stanin punkty % stanin
40 100 1-9 40 100 1-9
Szkoła 40 100,0 9 40 100,0 -
Gmina/Powiat 30,3 75,6 8 - - -
Województwo 20,2 50,4 5 19,9 49,9 -
Polska - 48,0 5 - 42,0 -
Kategoria: